Paliativní péče

Senioři, kteří k nám přichází žít, mají ve většině případů diagnostikováno jedno i více nevyléčitelných onemocnění (demence různého typu, chronické srdeční selhání, cukrovka a jiné). S největší pravděpodobností u nás prožijí zbytek života. V péči o seniory s nevyléčitelným onemocněním je nám prostředkem paliativní péče.


Projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder (č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008174) je spolufinancován Evropskou unií.
 

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.*


Prvky paliativní péče využíváme po celou dobu života seniora v domově. Právě kvalita života seniora je pro nás alfou i omegou péče. V praxi to znamená být citliví na proměny celkového stavu seniora (v oblasti biologické, psychologické, sociální i spirituální), stejně jako předvídat jeho vývoj. Vždy uvažujeme o tom, co může seniorovi v konkrétním případě nejvíce prospět.


Usilujeme o to, aby onemocnění pro seniora znamenalo co nejmenší zátěž pro kvalitu života.  S tímto na mysli lékaři předepisují léčebné postupy u onemocnění, která lze vyléčit, stejně jako nejvhodnější způsoby kompenzace nevyléčitelných onemocnění.
Pokud si to vyžaduje zdravotní stav obyvatele, při péči v závěru života spolupracujeme s Cestou domů, poskytovatelem mobilní specializované paliativní péče.


Do plánování péče zapojujeme seniory a jejich blízké. Hovoříme s nimi o hodnotách, přáních, představách při péči v závěru života, o tom, co je pro ně v životě důležité. Společně pak hledáme cesty naplnění. (Informační leták Paliativní péče Sue Ryder v pdf)


Od roku 2015 do roku 2018 jsme realizovali projekt Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory podpořený Nadačním fondem Avast. Výstupem projektu je Průvodce poskytováním paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory ke stažení zde. Může pomoci i dalším organizacím, které chtějí zajistit svým obyvatelům důstojný a kvalitní závěr života.

Roku 2018 jsme získali prostředky z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost na projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory.
Cílem je vlastní poskytování paliativní péče v domově pro seniory, vznik metodik a postupů, které budou podporou praxe, dále provzdělání personálu. Konečně také zajištění udržitelnosti poskytování paliativní péče i po skončení projektu.

V roce 2019 projekt svým štědrým darem podpořila také Nadace Komerční banky - Jistota a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.


Ročně zemře v naší zemi asi 15 800 seniorů, žijících v pobytových zařízeních sociálních služeb (asi 14 % všech zemřelých v ČR). Někteří umírají v nemocnici, ale řada z nich si přeje odejít ze života právě v těchto zařízeních. Aby bylo možné toto přání naplnit, je nutná spolupráce domovů pro seniory s poskytovateli mobilní specializované paliativní péče. Dokument, jehož autorkou je naše kolegyně Karolína Pechová, shrnuje zkušenosti ze spolupráce těchto poskytovatelů v ČR a předkládá doporučení pro nastavení úspěšné meziorganizační spolupráce. 

Tato publikace vznikla díky podpoře Nadačního fondu Abakus v rámci programu Avast Foundation Palliative Care Scholarship.


Kontaktní osoby:

Věra Vodičková
koordinátorka paliativní péče
Mobil: +420 775 973 778
E-mail: vera.vodickova@sue-ryder.cz
 
Simona Kaňoková
koordinátorka projektu
Mobil: +420 773 763 527
E-mail: simona.kanokova@sue-ryder.cz

Definice je převzatá ze stránek Centra paliativní péče. Dostupné zde.

Darujte šanci
na důstojné stáří