Základní informace pro zájemce o službu

Pro koho je služba určena

Osobní asistence Sue Ryder je určena seniorům od věku 65 let žijícím ve vlastní domácnosti, kteří z důvodu chronického onemocnění, věku či zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.


Kde je služba poskytována

Služba je poskytována klientům žijícím na území města Prahy.


V jakém časovém rozmezí

Službu poskytujeme 7 dní v týdnu v čase od 7.00 do 20.00 hodin.


Jaká je nápň osobních asistentů

  • pomoc se zvládáním běžných denních úkonů a aktivit – např. s oblékáním, hygienou, přípravou jídla, péčí o domácnost,
  • doprovod na úřad nebo na nákup, procházku, při návštěvě divadla  apod.,
  • povídání si s Vámi, pomoc s procvičováním Vašich fyzických či psychických schopností,
  • pomoc pečující rodině načerpat nové síly, vyřídit si potřebné pochůzky, navštívit lékaře či společenské aktivity.

Aktuální ceník osobní asistence - platný od 1. 7. 2023

 Osobní asistence poskytnutá v pracovní den v rozsahu
 2 a více hodin v kuse

 115 Kč/hod.
 Osobní asistence, která trvá méně než 2 hodiny  155 Kč/hod.
 Osobní asistence poskytnutá v sobotu nebo neděli  155 Kč/hod.
 Osobní asistence ve státní svátek  155 Kč/hod.


V případě, že čerpáte služby od více poskytovatelů osobní asistence v souhrnu 80 hodin za 1 měsíc a více, máte nárok na sníženou cenu 135 Kč/hod. V takovém případě Vás žádáme o písemné doložení této skutečnosti.

Cena služby je konečná a není k ní účtován žádný poplatek ani jízdné.
Cena služby je vždy počítána dle skutečně využitého času.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří