Domov pro seniory

Sue Ryder nabízí pobytovou službu domov pro seniory - dlouhodobé pobyty. Péče je poskytována 24 hodin denně, je zajišťována týmem profesionální pracovníků, tzv. multidisciplinárním týmem.

Základem naší péče o seniory je poznání a znalost životního příběhu každého klienta. Určuje způsob, jakým k péči přistupujeme.


Usilujeme také o to,  aby  každý obyvatel mohl žít svůj život s důstojností až do konce.

Paliativní péče


O koho v našem domově pro seniory pečujeme:

87,5 let - průměrný věk našich klientů
95% klientů se pohybuje na vozíčku nebo s chodítkem
73% klientů trpí demencí


Domov Sue Ryder, z. ú. má službu domov pro seniory registrovanou od roku 1998.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří