Jak vypadá naše péče?

Usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. O křehké seniory se stará tzv. multidisciplinární tým odborníků a proškolených pracovníků různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou.

Díky nim poskytujeme kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů.

Abychom porozuměli podmínkám, které mohou pomoci co nejlepší spolupráci týmu, začali jsme se v roce 2015 tímto tématem zabývat. Z podpory NF Veolia vznikla publikace Multidisciplinární tým v akci. Má přispět k odborné diskuzi a podpořit význam kvalitního řízení sociálních služeb a toho nejcennějšího zdroje v soc. službách – pracovníků.

 

Přečtěte si více o našem multidisciplinárním týmu.

Kdo tým tvoří a co dělají?

Pečovatelé a pracovníci v kuchyňce

Pečovatelé a pracovníci v kuchyňce

Pečují o všechny běžné každodenní potřeby klienta 24 hodin denně. Jsou jejich společníky.

Zdravotní sestry

Zdravotní sestry

Jsou odpovědné za péči o zdraví obyvatel Sue Ryder.

Sociální pracovníci

Sociální pracovníci

Jsou průvodci životem člověka i jeho blízkých od okamžiku kontaktu s naší službou po jeho odchod.

Nutriční terapeutka

Nutriční terapeutka

Je odborníkem v oblasti léčebné výživy.

Pracovníci rehabilitace

Pracovníci rehabilitace

Tým rehabilitace se stará o pohybovou stránku klientů. Fyzioterapeuti a asistentky rehabilitace poskytují jak individuální péči, tak také skupinové cvičení.

Tým aktivizace

Tým aktivizace

Jejich úlohou je podpora při zachovávání soběstačnosti ve všech oblastech života klienta.

Kaplan

Kaplan

Nabízí duchovní podporu těm, kdo jí potřebují.

Lékaři

Lékaři

Lékařskou péči v domově zajišťuje domovský lékař a psychiatr. Ti úzce spolupracují s praktickým lékařem klientů.

Psycholožka

Psycholožka

Provází náročnými životními situacemi obyvatele i jejich blízké a je podporou týmu pečujících.

Koordinátorka paliativní péče

Koordinátorka paliativní péče

Je průvodcem pro klienty, rodiny i pečující tým v období závěru života klienta.

Dobrovolníci

Dobrovolníci

Jsou společníky pro konkrétní obyvatele i podporou v aktivitách všeho druhu.

manažerka domova pro seniory

manažerka domova pro seniory

Má na starosti chod domova pro seniory a zodpovídají se jí vedoucí všech výše zmíněných týmů.

Darujte šanci
na důstojné stáří