Jak vypadá naše péče?

Usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. O křehké seniory se stará multidisciplinární tým odborníků a proškolených pracovníků různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou.

Díky nim poskytujeme kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů.

Abychom porozuměli podmínkám, které mohou pomoci co nejlepší spolupráci týmu, začali jsme se v roce 2015 tímto tématem zabývat. Z podpory NF Veolia vznikla publikace Multidisciplinární tým v akci. Má přispět k odborné diskuzi a podpořit význam kvalitního řízení sociálních služeb a toho nejcennějšího zdroje v soc. službách – pracovníků.

Kdo tým tvoří a co dělají?

Pečovatelé

Pečovatelé

Pečují o všechny běžné každodenní potřeby klienta, jsou jeho společníky.

Zdravotní sestry

Zdravotní sestry

Jsou odpovědné za péči o zdraví obyvatel Sue Ryder.

Sociální pracovníci

Sociální pracovníci

Jsou průvodci životem člověka i jeho blízkých od okamžiku kontaktu s naší službou po jeho odchod.

Nutriční terapeutka

Nutriční terapeutka

Je odborníkem v oblasti léčebné výživy.

Pracovníci rehabilitace

Pracovníci rehabilitace

O klienty se stará pětičlenný rehabilitační tým, který poskytuje individuální a skupinou rehabilitaci.

Pracovníci ergoterapie

Pracovníci ergoterapie

Jejich úlohou je podpora při zachovávání soběstačnosti ve všech oblastech života klienta.

Kaplan

Kaplan

Nabízí duchovní podporu těm, kdo jí potřebují.

Lékaři

Lékaři

Ve spolupráci s klientem, jeho rodinou a domovským týmem sestavují plán lékařské a ošetřovatelské péče.

Psycholožka

Psycholožka

Provází náročnými životními situacemi obyvatele i jejich blízké a je podporou týmu pečujících.

Dobrovolníci

Dobrovolníci

Jsou společníky pro konkrétní obyvatele i podporou v aktivitách všeho druhu.

Darujte šanci
na důstojné stáří