Case management jako nástroj podpory seniorů

Výcvikový program

Komplexní vzdělávací program v case managementu (dále jen CM) představuje jedinečně koncipovaný ucelený systém dlouhodobého vzdělávání, který se zaměřuje na základní, pokročilé a aplikační poznatky o metodě CM a jejím praktickém využití především při práci se seniory.

Vzdělávací program je kombinací přednáškové činnosti s diskusemi, řízenou reflexí účastníků, je praktický a nácvikově orientovaný. CM zlepšuje kvalitu života jak seniorů, tak rodinných pečujících, oddaluje dobu institucionalizace a vede k lepšímu využití zdrojů celkově. Case manager zvyšuje efektivitu celého případu s ohledem na hodnoty a potřeby klienta a jeho blízkého okolí při hospodárném využívání zdrojů pomoci a podpory.

Účastníci získají teoretické a praktické dovednosti v oblasti CM, orientují se v pojmech a jsou schopni CM systémově uchopit a argumentovat jeho přínosy, rozpoznat důležité problémy, z nich vyplývající úkoly a možnosti řešení, umět pružně reagovat na momentální potřeby klienta, pečujícího i své vlastní potřeby. Zároveň znají obsah pozice case managera a jeho klíčové charakteristiky s ohledem na jejich praxi. Účastníci pochopí vztah mezi CM a systémy sociální ochrany, získají informace o legislativě důležité pro výkon CM, dále získají informace o budování sítí v CM a jednotlivých fázích, jež jsou pro CM charakteristické.

Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe. Během kurzu jsou ze strany lektorů využívány metody, příznačné pro výcvik a zároveň účastníci dostanou jasné návody a pomůcky, jak metodu využívat v praxi. Navíc jsou po celou dobu programu k dispozici zkušení mentoři.

Podívejte se na první dojmy lektorů a odborných účastníků tohoto programu:

O kurzu

Tematické oblasti, lektoři

 • Case management a osoba case managera
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Ing. Mgr. Matěj Lejsal, Mgr. Katarína Sedlárová PhD., Mgr. Lenka Josková

 • Souvislosti case managementu v systémech sociální ochrany v ČR a základy práva pro case managery
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Ing. Mgr. Matěj Lejsal, Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová

 • Podpora a péče o lidi s demencí a jejich neformální pečující v kontextu pečovatelské zátěže a stresu
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Eva Dragomirecká, PhD., PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. Iva Holmerová

 • Multidisciplinární spolupráce a sítě v case managementu
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Martin Žárský, PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Mgr. Katarína Sedlárová PhD.

 • Aplikace manažerských dovedností v case managementu 
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Mgr. Martin Žárský, Mgr. Lenka Josková

 • Depistáž a posouzení potřeb v CM poskytujícím podporu seniorům
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. Iva Holmerová, Mgr. Lucie Rybyšarová, Mgr. Lenka Josková

 • Plánování a zprostředkování pomoci v CM poskytujícím podporu seniorům 
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. Iva Holmerová, Mgr. Lucie Rybyšarová, Mgr. Lenka Josková

 • Monitorování, hodnocení, evaluace a advocacy v CM poskytujícím podporu seniorům
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. Iva Holmerová, Mgr. Lucie Rybyšarová, Mgr. Lenka Josková

 • Komunikační, mediální dovednosti a asistivní technologie v case managementu 
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Denisa Ratajová, Mgr. Lenka Josková, Ing. Jaroslav Cibulka, Ing. Filip Hrdlička

 • Krizová intervence v case managementu, podpůrná péče v závěrečných fázích života klienta a sebepéče
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Katarína Sedlárová PhD.

Pro koho je kurz určený?

 • VŠ, VOŠ – v oboru sociální práce a v dalších oborech podle §110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • vedoucí pracovníci, pracovníci v manažerské, řídící funkci
 • zdravotníci
 • úředníci

Rozsah kurzu

160 výukových hodin.
Součástí je i praktická část v rozsahu 40 hodin.


Cena

Bude upřesněna

Doporučený počet účastníků

20

Název vzdělavatele

Domov Sue Ryder, z.ú.

Místo konání, čas

Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 – Michle,
v čase od 9:00 do 17:00 hodin

Akreditace

MPSV č. A2023/0390-SP/VP

Brzy zveřejníme nové termíny výcviku


Kontaktní osoba: Mgr. Katarína Sedlárová, PhD.
E-mail: case.management@sue-ryder.cz
Telefon: 774 377 014


Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve vašem zařízení na klíč, tedy dle zaměření organizace a zájmu o vybraná témata.


První ročník vzdělávacího programu se nám podařilo úspěšně odstartovat díky štědré podpoře Nadace Kooperativy.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří