Firemní dárcovství

Jen s našimi dárci můžeme dělat velké a smysluplné věci!


Stáří, péče a důstojnost. Tři obyčejná slova, která nejlépe vystihují to, co je naším cílem. Zlepšujeme kvalitu péče o staré lidi v ČR tak, aby zde mohl každý důstojně zestárnout.


Firemní společenská odpovědnost. Tři obyčejná slova, která vyjadřují dobrovolný závazek organizace vůči společnosti a prostředí. V Sue Ryder měníme tato slova v konkrétní spolupráci. A protože spolupráce je o společném úsilí ku prospěchu všech, kteří se na něm podílejí, připravili jsme několik možností, jak tohoto vyváženého stavu dosáhnout.


Finanční podpora

  • Partnerství
  • Finanční dar
  • Grant
  • Zaměstnanecká finanční sbírka
  • Sdílený marketing

Benefice

  • Sue Ryder Charity Cup – charitativní turnaj firem v malé kopané
  • Den v obchodě
  • Tombola, aukce, bazar
  • Pečení, kavárna, snídaně
  • Filmový večer, přednáška

Hmotná podpora

  • Hmotný dar
  • Sbírka věcí pro dobročinné obchody

Firemní dobrovolnictví

  • Dobrovolnický den v dobročinném obchodě
  • Odborné dobrovolnictví

V případě Vašeho zájmu o jakoukoliv formu spolupráce se, prosím, obraťte na: 

Ivana Krýžová
Mobil: 773 793 783
E-mail: ivana.kryzova@sue-ryder.cz
 
 
 
 

Darujte šanci
na důstojné stáří