Žádost o pobyt

Co je třeba udělat, pokud máte zájem o dlouhodobý pobyt v domově pro seniory Sue Ryder?

 1. Pečlivě vyplňte žádost o dlouhodobý pobyt, která je k dispozici u naší sociální pracovnice nebo ke stáhnutí zde:

    Žádost o pobyt (Excel)          Žádost o pobyt (Pdf)
   
 2. Sociální pracovnice Vám též mohou poskytnout další informace, např. kontakty na ostatní sociální služby, systém vyplácení starobních důchodů a příspěvku na péči, nárok na další příspěvky, způsobilost k právním úkonům, atd.

  K tomu, abychom mohli žádost dobře posoudit, potřebujeme, aby byla správně a kompletně vyplněná, včetně vyjádření lékaře. Nekompletní žádost bohužel nemůžeme přijmout do evidence.
   
 3. Vyplněnou žádost odevzdejte naší sociální pracovnici – osobně v kontaktních hodinách, do schránky u jejích dveří, poštou nebo e-mailem. Po obdržení vyplněné žádosti kontroluje sociální pracovnice její úplnost, popř. žádá zájemce nebo jeho rodinu o podání doplňujících informací.
   
 4. Po odevzdání se bude žádostí zabývat komise Sue Ryder, jejíž členové jsou zástupkyně ředitele pro sociální a zdravotní služby, vedoucí domova pro seniory a vedoucí sociální pracovnice. V případě nepřítomnosti člena komise je jmenován zástupce. Do 1 měsíce od podání žádosti se Vám ozveme - dopisem nebo e-mailem a informujeme Vás o výsledku jednání komise. Kapacita domova pro seniory je bohužel dlouhodobě naplněná. Ročně jsme schopni nabídnout dlouhodobý pobyt cca 10 seniorům.

Co je rozhodující v jednání sociální komise?

Sociální situace klienta, jeho zdravotní stav, míra potřeby péče, volná kapacita domova pro seniory, možnost uspokojení potřeb zájemce v našem domově pro seniory, atd.


 

Darujte šanci
na důstojné stáří