Financování

Sue Ryder je nestátní nezisková organizace. Abychom mohli poskytovat sociální služby pro seniory v kvalitě, která je v naší zemi ojedinělá, získáváme finance na provoz z několika různých zdrojů. Tento systém nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory.


Prostřednictvím tzv. vícezdrojového financování Sue Ryder zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z veřejných prostředků, příjmů od klientů, darů od jednotlivců a společností, nadací a nadačních fondů, benefičních akcí a také z vlastních obchodních aktivit.


Hlavní zdroje příjmů:

 • Dotace z veřejných zdrojů tvoří významnou část rozpočtu Sue Ryder. Účastí na dotačních výzvách se snažíme získat finanční zdroje na zajištění provozu organizace a zvýšení kvality péče o klienty.
   
 • Dobročinné obchody Sue Ryder pomáhají financovat péči prostřednictvím tržeb svých osmi prodejen po celé Praze. Mezi další obchodní aktivity Sue Ryder patří provozování restaurace Michelský dvůr a pronájmy prostor.
   
 • Tržby za sociální služby jsou tvořeny platbami klientů za ubytování a stravu. Jejich výše je omezena zákonem a tudíž stačí pokrýt pouze cca 10 % nákladů na péči. 
   
 • Dary jsou pro fungování Sue Ryder nepostradatelné a podporují nás takto jednotlivci, firmy, nadace a nadační fondy.
   
 • Na podpoře kvalitní péče v Sue Ryder se podílejí svými dary rodiny klientů.
   

Darujte šanci
na důstojné stáří