Kolik stojí péče

Ubytování a strava - 380 Kč/den (cca 11.560 Kč/měsíc)
Hradí klient dle zákona o sociálních službách. Cena zahrnuje ubytování včetně úklidu a praní prádla a stravu 3x denně (v případě diety je strava přizpůsobena potřebám klienta).


Příspěvek na péči
Dávka je vyplácena prostřednictvím Úřadu práce na základě žádosti. Její výše je podmíněna mírou závislosti daného klienta na péči druhé osoby. Tato částka náleží dle zákona o sociálních službách poskytovateli sociální péče. Je určen na zajištění 24-hodinové péče a nelze z ní hradit žádné další náklady spojené s pobytem v domově.


Sue Ryder se aktivně snaží získat finanční zdroje na kvalitní péči účastí v grantových řízeních (MPSV, Magistrát hl. města Prahy, Nadační fond Abakus, MČ Praha 4 a další), hledáním individuálních i firemních dárců, konáním benefičních akcí a také vlastními obchodními aktivitami - dobročinné obchody Sue Ryder, pronájmy, restaurace atd.
Celkově je tak financováno cca 50% z celkových nákladů.


Je obvyklé, že na pokrytí nákladů se svým darem podílejí i rodiny klientů.
Pro udržení současné kvality poskytování služeb a individuálního přístupu ke klientům vítáme každou finanční spoluúčast ze strany klienta nebo jeho rodiny formou finančního daru.

Poskytujeme vysoce individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora. Zajistit tento způsob péče je finančně náročné - skutečné měsíční náklady na lůžko v domově pro seniory Sue Ryder činí cca 70.000 Kč.

Při přijetí klienta do domova pro seniory oslovujeme rodinu, zda je v jejich možnostech podpořit služby našeho domova měsíčním finančním darem. Výše daru není fixní a záleží zcela na domluvě a možnostech rodiny.  


Výše popsaný systém financování vychází z údajů pro rok 2021.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří