Cesta životem

V současné době jsme v Sue Ryder na cestě k práci s Psychobiografickým modelem péče. Tomuto projektu říkáme "Cesta životem".

Biografie seniora je pro nás základem pro péči. Důkladné poznání životního příběhu, zvyků a rituálů nám umožňuje nastavit péči na míru potřeb každého seniora.


Naší snahou je se v péči co nejvíce přizpůsobit přáním a potřebám klientů. Abychom tomu mohli dostát, pomocníkem je nám tzv. práce s biografií. Cílem v práci s biografií je porozumění životní historii každého klienta.

Znalost životního příběhu, biografie individuální (osobní), regionální (zvyků z oblasti, ve které člověk žil) i historické (událostí, za kterých člověk žil) umožňuje pochopit chování a jednání našich obyvatel, zejména těch, kteří mají změněnou schopnost vnímání a již nejsou schopni s námi adekvátně komunikovat.

Co nás v rámci práce s biografií zajímá?

  • Životní příběh klienta, místo i doba, ve které klient vyrůstal a žil.
  • Rodina a přátelé, kteří jsou pro klienta důležití.
  • Co je pro klienta obvyklé, co má rád, jaké má zvyklosti a rituály, co je pro něj důležité (oblíbené jídlo, pití, oblečení atd.).
  • Harmonogram dne každého klienta, včetně všech zvyklostí (doba vstávání, oblíbená káva po obědě apod.)
  • Co klient rád dělal, čemu jste se věnoval, záliby, koníčky.

Zachovávání zvyků a rituálů seniora podporuje jeho soběstačnost. Dodržování toho, co je pro seniory v aktuálním stavu mysli „normální“, umožňuje zažívat pocity jistoty, bezpečí, a tak i celkové pohody.


Z biografie se nám rovněž daří hledat podněty, které nám umožňují, aby senior v životě zažíval smysluplné okamžiky a pocity důležitosti.

Nehodnotíme život klienta, ale respektujeme jeho životní cestu. Chceme porozumět  období, ve kterém klienti žili, i hodnotám, které jsou pro ně důležité.


Protože nejvíce si člověk pamatuje z období kolem 25 let věku, upravujeme i prostředí domova pro seniory do období, ve kterém naši obyvatelé zažili vrchol mládí, aktuálně do období poloviny 50. let. Díky tomu, že se senioři pohybují ve známém prostředí, mohou se cítit jako doma.

Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma je mezinárodně uznaný ošetřovatelský model v současnosti využívaný v německy mluvících zemích v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče. Je zaměřen na podporu soběstačnosti seniorů žijících s demencí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či navrátit. Základním principem je oživení zájmu seniora, jeho psychiky a díky tomu i jeho těla.


Partnerem projektu Cesta životem je společnost Philip Morris ČR a.s. 

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří