Cesta životem

V současné době jsme v Sue Ryder na cestě k práci s Psychobiografickým modelem péče. Tomuto projektu říkáme "Cesta životem".

Biografie seniora je pro nás základem pro péči. Důkladné poznání životního příběhu, zvyků a rituálů nám umožňuje nastavit péči na míru potřeb každého seniora.


Zachovávání zvyků a rituálů seniora podporuje soběstačnost seniora. Dodržování toho, co je pro seniory v aktuálním stavu mysli „normální“, umožňuje zažívat pocity jistoty, bezpečí, a tak i celkové pohody.

"Paní Jana k nám přišla ze svého domova, kde byla schopna samostatně chodit a fungovat. Při přijetí do Domova ale dochází k tomu, že zmíněná dáma má problém s ranním vstáváním z postele. Sama to najednou nezvládne. Jak je to možné? Celý život vstávala ze své postele na levou stranu a najednou se má tato dáma v jejím úctyhodném věku naučit vstávat na druhou stranu. Ne nadarmo se říká, že psa novým kouskům nenaučíš. I takovéto drobnosti - znalost životních návyků, mohou stačit k tomu, abychom zachovali schopnost vstát z postele...."

Znalost životního příběhu, biografie individuální (osobní), regionální (zvyků z oblasti, ve které člověk žil) i historické (událostí, za kterých člověk žil) umožňuje pochopit chování a jednání našich obyvatel, zejména těch, kteří mají změněnou schopnost vnímání a již nejsou schopni s námi adekvátně komunikovat.


Z biografie se nám rovněž daří hledat podněty, které nám umožňují, aby senior v životě zažíval smysluplné okamžiky a pocity důležitosti.


Protože nejvíce si člověk pamatuje z období kolem 25 let věku, upravujeme i prostředí domova pro seniory do období, ve kterém naši obyvatelé zažili vrchol mládí, aktuálně do období poloviny 50. let. Díky tomu, že se senioři pohybují ve známém prostředí, mohou se cítit jako doma.

Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma je mezinárodně uznaný ošetřovatelský model v současnosti využívaný v německy mluvících zemích v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče. Je zaměřen na podporu soběstačnosti seniorů žijících s demencí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či navrátit. Základním principem je oživení zájmu seniora, jeho psychiky a díky tomu i jeho těla.


Partnerem projektu Cesta životem je společnost Philip Morris ČR a.s. 

Darujte šanci
na důstojné stáří