Zimní nástěnku pro potěšení jsme si vytvořili společně …

Rozlehlé chodby našeho Domova Sue Ryder se staly příjemným prostorem pro setkávání. Ať se po nich cestou za svými úkoly vydáme kterýmkoliv směrem, většinou se na nich někde s někým potkáme. A protože k milým setkáním patří i příjemné prostředí, nezapomínáme na inspirativní výzdobu stěn. A těm dominuje i naše tématicky zaměřená nástěnka.  

Tato nástěnka je umístěna tak, aby ji nikdo z procházejících nemohl minout. Téměř každý z klientů domova se tak díky tomu může potěšit se svými výrobky a připomenout si chvíle, kdy tuto nástěnku s ostatními přáteli vytvářel. Pro zimní období jsme společně vybrali motivy jak vánoční, tak i klasicky zimní. Celou nástěnku jsme poté doplnili trefnými pranostikami. Až půjdete okolo, zmírněte na chvilku svůj krok a potěšte se tou zimní náladou.

Příjemné zimní období přeje Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka Sue Ryder

 

Darujte šanci
na důstojné stáří