Za vlast, za svobodu...

Tak asi zněla hesla v průběhu těžkých bojů u Jasla a Sokolova, kde naše klientka paní Anna jako mladičká statečně bojovala. Ve znamení úcty, která jí právem náleží, se nesla i dnešní vzácná návštěva z Ministerstva obrany při příležitosti 95. narozenin paní Anny.

Paní Anna je klientkou domova pro seniory Sue Ryder již od roku 2000. Narodila se v Lachovci a už v brzkém mládí vstoupila do Československé Armády. Aktivně se účastnila bojů u Sokolova a Jasla. Jak sama říká:„ Byla jsem nejčipernější ze všech děvčat a proto jsem dokázala nejrychleji přebíhat mezi úkryty.“ Paní Anna je hrdou nositelkou průkazu a odznaku Válečný veterán, v průběhu bojů byla i raněna. Válečné období pro ni znamenalo velké trauma, se kterým se vyrovnávala po celý svůj další život.

Dnešní milá návštěva paní Annu velmi potěšila a v uniformě byla i ve svém požehnaném věku velice šik, jak se můžete přesvědčit z přiložených fotografií.

S úctou Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka Domova Sue Ryder, z.ú.

Darujte šanci
na důstojné stáří