Vztah mezi klientem a pečovatelem je velmi intenzivní

Jak vypadá den pečovatele i celý systém péče v Domově pro seniory Sue Ryder, v čem je přístup Sue Ryder jedinečný a jak vůbec česká společnost vnímá práci a pozici pečovatelů, vypráví Hanka Michlíková, vedoucí přímé péče. 


19. prosince to bude rok, co Hanka nastoupila na pozici vedoucí přímé péče v Domově pro seniory Sue Ryder. Přivedl ji sem zvláštní sled okolností. Hanka pracovala 20 let v bankovnictví. Jednoho dne ale zrušili celé její oddělení. Ona sama říká, že kdyby k tomu nedošlo, sedí v bance dodnes. Najednou se ocitla na profesní křižovatce.  

Věděla jsem, že chci změnu, že chci práci, která mi dává smysl a že změním obor. Pak se objevil Sue Ryder a já měla pocit, jako kdyby mi ho poslali ze shora. Dodnes jsem obrovsky vděčná Kristýně Kadlecové, že mi dala šanci a vzala mě, a to bez jakýchkoliv zkušeností v sociální oblasti. Byla to pro mně obrovská výzva. Prošla jsem a stále procházím intenzivním vzděláváním. Je to stále velké učení, ale já jsem se v této práci našla a miluju jí! Vidím, jak mí kolegové tu profesi dělají od srdce. Jak chtějí pomoci klientům. V bance jsou úplně jiní lidé – honí se za penězi, chtějí vysoké zisky... Tady se 'honíme' za tím, aby se tu měli staří lidé dobře, a mohli své stáří prožít s úctou a v důstojnosti, a to dává velký smysl” říká Hanka.  

Že za těch uplynulých 12 měsíců urazila opravdu dlouhou cestu a stává se z ní skutečný odborník na stáří a péči o seniory, můžete posoudit v následujícím rozhovoru.


Kolik je v současné době pečovatelů v Domově pro seniory Sue Ryder? 
V tuto chvíli máme v týmu 25 pečovatelů na plný úvazek, na poloviční úvazky jsou 2. Celkem 7 kolegů pracuje na dohodu a máme taky 2 ranní pečovatele, kteří koordinují jednotlivá oddělení. Do týmu také patří 3 paní na kuchyňkách, protože v domově máme 3 jídelny. Pomáhá nám i člověk určený na zásobování, a to vše zastřešuji já jako vedoucí péče a můj zástupce Matěj, který má na starosti práci s biografiemi klientů.

V pečovatelském týmu máte 5 mužů. Jakou roli to v této profesi hrají?
Jsme za ně moc rádi. Mimo jiné se jedná o fyzicky náročnou práci, kterou muži lépe zastanou.  A také vnáší do téměř ryze ženského kolektivu jinou a potřebnou energii. Díky jednomu z kolegů také máme Pánský klub pro klienty, kam je ženám vstup přísně zakázán. Témata k hovoru jsou tajná a je skvělé, že i pánové u nás najdou svůj privátní prostor.

Jak vypadá den pečovatele v Domově pro seniory Sue Ryder?
Ranní služba pracuje ve 12hodinových směnách, provoz domova je nepřetržitý. Na odděleních je denně 5 pečovatelů a na každém z nich je 26 klientů. Každý pečovatel se denně stará o 4 až 5 klientů. Máme je rozdělené do barevných skupin. Pod každou barvičkou je určitý počet klientů, které má pečovatel ten den na starosti. To jsou ti, o které se má ten den primárně starat. Ale vzhledem k tomu, že jsme tým, tak i tak pracujeme. Vzájemně si pomáháme. Rozdělení podle barev slouží především k tomu, aby každý pečovatel věděl, za co má zodpovědnost a zároveň měl možnost potkat se i s dalšími klienty.

Každý pečovatel má také klienty, které zná nejlíp. S těmi například sestavuje biografie. Jak toto funguje?
Ano, to jsou klíčoví pracovníci. Každý pečovatel je klíčovým pracovníkem a má na starost 2 až 3 klienty. Pokud dá klient souhlas, tak společně sepisují jeho biografii a na jejím základě se pak sestavuje individuální plán sloužící pro budoucí péči a poskytování individuálních služeb.

Když je biografie klienta vytvořena a má zpracovaný individuální plán, přináší klíčový pracovník všechny tyto informace do multidisciplinárního týmu a do týmu pečovatelů. Abychom všichni měli aktuální informace. Pokud se cokoliv změní, klíčový pracovník změny zapracuje a opět všechny informuje. Při setkání multidisciplinárního týmu pak každý člen přidává svůj pohled. Ať už je to sociální pracovnice, psycholog nebo další členové týmu.

Pracujete také s metodickými dny. Co přesně to znamená? 
Metodické dny probíhají tak, že pečovatel - klíčový pracovník se celý den věnuje jednomu konkrétnímu klientovi. Má například možnost splnit jeho přání. Příklad z poslední doby - klíčový pracovník vzal v rámci svého metodického dne auto a spolu s klientem jeli na hřbitov položit kytičku a zapálit svíčku na hrob jeho manželky.

Zároveň v tomto dni společně aktualizují přání a představy klienta o péči a všem, co ho obklopuje. To vše pak sdílí se svými kolegy na už zmíněných multiporadách. Každý člen za svou odbornost přináší další podněty. Jako příklad uvedu pohled duchovní. Když mluvíme třeba o návštěvě hřbitova, tak se bavíme o tom, jestli je anebo není klient věřící. Co to pro něj znamená, jakým způsobem a kdo o tomto tématu s ním má ideálně komunikovat.

Nese to s sebou velkou odpovědnost - co nejlépe klienta poznat a tyto informace dobře formulovat a předat dál do týmu. Pak ale víme, že naše péče je opravdu taková, jakou klient potřebuje.

Pojďme se vrátit k tomu, jak vypadá den pečovatele. 
Máme směny od 8 do 20 hodin. Na noční směnu máme pouze jednoho pečovatele na každé oddělení. Ráno začínají hygieny u některých klientů dřív. Jsou to například diabetici, kteří dostávají léky, musejí dostávat dřív i snídaně. Nastupující denní směna tak pomáhá té noční.

Od 8 hodin startuje pracovní den pro všechny ostatní. Začíná se u klientů. Někteří klienti navštěvují jídelnu a pečovatelé jim v tom dopomáhají. Mnozí naši senioři snídají ve svých postelích po ranní hygieně. Potom přichází na řadu práce kolegyň kuchyněk. Ty obsluhují klienty na jídelnách. Nám začíná v 8.30 hod. pravidelné ranní hlášení na obou odděleních, které trvá půl hodiny.

Tam se schází multidisciplinární tým, všechny odbornosti, které jsou pro ten den důležité. Tedy i všichni pečovatelé daného oddělení. Informujeme se o všem důležitém z předchozího dne a o zdravotním stavu klientů. Probíháme vše potřebné - aktivizaci, rehabilitaci. Svou část mají i sociální pracovníci, pokud máme nějaké nové nástupy nebo úmrtí klientů.

Po ranním hlášení začínají hygieny u zbývajících klientů - je to u každého z nich jiné. Někteří klienti jsou mobilní, někteří imobilní. Ranní pečovatel rozhodne, jak bude den probíhat. Dopoledne od 9 do 11 hodin probíhá péče o klienty a dopomoc s hygienou. Každý náš klient má své zvyky, někdo chce třeba sprchu, někdo se chce vykoupat, někomu stačí jenom se otřít.

Pak přichází na řadu oběd. Někteří klienti, i Ti mobilní, zůstávají ve svých lůžkách, pokud si to přejí, a jedí oběd tam. Pečovatel připraví lůžko, aby se klient mohl naobědvat. Někteří klienti obědvají na jídelnách. Když se sejdou, tak mají možnost si u obědů povídat a trávit spolu čas. Po obědech hodně z nich zůstává na kávu a dezert a povídají si i s kolegyněmi kuchyňkami. Například naše Ivetka aktivizuje klienty třeba tím, že společně zpívají nebo jim přiveze ukázat své chameleony. To byl velký zážitek jak pro klienty, tak pro nás.

Odpoledne je v domově živo. Co všechno se děje?
V odpoledních hodinách začínají aktivizace, rehabilitace, bohoslužby, zpívání a další akce, které připravují kolegyně z oddělení aktivizace. My před akcemi chodíme a ptáme se všech klientů, co by rádi navštívili. Připravíme si seznam a v odpoledních hodinách podle něj dopomáháme klientům dopravit se na jednotlivé aktivity.

Naší prací je také udržet pořádek na odděleních. Staráme se o úklid prádla - každý klient má svou skříň, takže rozdělujeme a uklízíme prádlo, doplňujeme inkontinenční pomůcky u každého na pokoji. Dá se říci, že odpoledne je malinko klidnější. Když aktivizace skončí, tak se klienti vrací do svých pokojů a mezitím se rozdávají svačiny. Všichni klienti mají svůj volný čas, který využívají například na procházky, kde je pečovatelé doprovázejí. Nebo jdou do naší restaurace na zmrzlinu nebo koláček. Je to také prostor na čtení knížek, které si klienti vyberou, nebo pouštění hudby, zpíváme si.

Jak v domově pro seniory probíhají večery?
Začínáme večeří a ta probíhá stejně jako obědy. Podle potřeb klienta buď na pokoji nebo v jídelně. Po ní následují večerní hygieny, po kterých si někteří klienti jdou už lehnout. Někteří chodí spát později, po svých rituálech, kterými jsou například sledování televize. Naším úkolem je jim pak dopomoci na lůžko, a to už má na starost pečovatel z noční směny.

Všechna tato práce vyžaduje velkou koordinaci a propracovanost celého systému péče, aby do sebe všechno zaklaplo a všichni byli spokojení. Přesně tak. I kolegové jiných odborností nám pomáhají a společně to zvládáme.

Večer si kolegové také předávají informace, je to tak?
Ano. Večer v 19 hodin přichází noční směna a předávají si veškeré informace. Na noční už je všechno připraveno vzhledem k tomu, že je tady vlastně jenom jeden pečovatel po celou dobu směny. Každý den je ale jiný i s ohledem na to, že ne vždy je plný stav pečovatelů.  

Tolik popis běžné denní práce pečovatele. Pojďme ale ukázat to, v čem je Vaše práce v Sue Ryder specifická.
Dobrým příkladem je to, že do individuálního plánu každého klienta zavádíme veškeré jeho rituály, jeho přání, významné dny, které slaví. Nebo třeba i to, co nechce, abychom před ním zmiňovali. Víme, co má rád, co mu chutná, co rád pije, co ho naopak nebaví. Tím vším se řídíme v jeho každodenním životě.

Příkladem jsou třeba snídaně. Máme u každého našeho seniora seznam, co rád snídá (ale i obědvá a večeří) - nemám rád sladké, kaši, sýry… Někdo má své prkýnko a nůž. Někdo chce housku na kostičky, čaj se dvěma lžičkami cukru. To je to, co pro naše klienty běžně každý den děláme.

Udržujeme u každého klienta co nejdéle jeho soběstačnost. Teď máme třeba klientku, která se donedávna najedla sama. S postupující stařeckou demencí zjišťujeme, že mnohdy skončí víc jídla na zemi než v jejím žaludku. Proto jí každý den dopomáháme. A každý den jinak podle toho, jak jí to samotné zrovna jde.

K čemu všechny tyto rituály a individuální péče přispívají? Asi je to spojeno s životní pohodou klientů. Je to tak?
Ano, určitě. Už jen to, že senior přichází k nám do domova, je pro něj veliký zlom. Nikdo z nás si neumí představit, jak strašná změna to v životě je. My máme své rodiny, své soukromí a klient o to všechno v tuto chvíli přichází. My se společně s klienty snažíme udržovat dál jejich rituály, aby se tady cítili co nejlépe. I když víme, že to není jako doma, tak nám aspoň trochu pomáhají jejich zvyklosti a pravidelný režim.

Takže kdybych bydlela v našem domově pro seniory, tak mi pečovatelky pomůžou nalakovat nehty tak, jak jsem doteď zvyklá?
Je to tak. Pomáháme natáčet klientkám vlasy, když si to přejí. Protože to byla běžná součást jejich dne a samy už to nezvládnou. Kdyby neměly upravenou hlavu, nechtěly by chodit mezi lidi na jídelnu. Když jsou ale upravené, tak se cítí lépe a jsou činorodější.

S našimi klienty díky společně strávenému času navazujete silné vztahy. Pomáhá to nebo komplikuje vaši práci?
Vztah mezi pečovatelem a klientem je velmi intenzivní, ale vždy na pracovní bázi. Každý náš senior má svou rodinu, kterou vtahujeme do péče o něj a naší úlohou je profesionálně sloužit tam, kde rodina už nemá síly. Je tady jasně stanovená hranice, ale naše znalost života klienta je velmi vysoká. Právě proto, aby se mu tady žilo co nejlépe.

Pracují tady lidé, kteří jsou opravdu srdcaři. Takovou práci nemůže dělat každý, protože to není o penězích, o společenské prestiži. Je to o odhodlání a dobré vůli mých kolegů. Jsem vděčná za to, jak skvěle spolu vycházíme a máme stejné nastavení. Není jednoduché takové lidi najít i s ohledem na to, jak je tato práce náročná. Dává nám ale smysl - pomáháme těm, kteří jsou v dnešní době pořád upozadění. Sami takovou pomoc budeme za čas také potřebovat. Všichni budeme jednou senioři.

Já sama jsem se v této práci našla. Mně i mým kolegům dává hluboký smysl. Vidíme to na úsměvech našich klientů a na jejich spokojenosti.

Jak podle Tebe česká společnost vnímá profesi pečovatele?
Pořád dost špatně. Senioři jsou důležitou součástí naší společnosti. Ale ta to tak nevnímá. Lidé nemají osobní zkušenost s touto prací, tudíž jim nedochází, jak potřebná je. Staráme se o imobilní a vážně nemocné seniory. Takovou péči v domácím prostředí zajistíte velmi těžko. Souvisí to i s tím, jak dnešní rodiny fungují a jak jsou na tom finančně. Proto je velmi komplikované postarat se o svého blízkého do posledních chvil. Ale lepší se to.

Věřím, že za čas bude v naší společnosti běžná paliativní péče a kvalitní terénní i pobytová péče. V Sue Ryder pro to děláme maximum - učíme další organizace, vzděláváme studenty. Zkrátka sdílíme dobrou praxi, kde se dá.

Text: Denisa Ratajová


Děkujeme MČ Praha 4, že nám i v roce 2023 pomáhá s důstojnou péčí o křehké seniory v Sue Ryder. 

Darujte šanci
na důstojné stáří