Vzpomínkové setkání v Kostele sv. Martina ve zdi

"Prošli našimi životy a zanechali v nich nějakou stopu."

S listopadovým Svátkem zesnulých tradičně vzpomínáme na klienty, kteří od nás v průběhu jednoho roku odešli. Letos pietní setkání - Vzpomínáme s láskou - proběhlo v krásném prostředí Kostela sv. Martina ve zdi. Všechny klienty jsme si díky naší kaplance Eržice jmenovitě připomenuli a společně i s jejich blízkými zavzpomínali na to, jaké nám zanechali svědectví. Za každého z nich pak byla zapálena jedna svíčka.

Tento rok jsme si připomněli všechny, kteří zemřeli od října roku 2019 do podzimu letošního roku. Bylo jich 31 - 7 mužů a 24 žen. 21 z nich v klidu svého lůžka v Sue Ryder, ostatních 10 v hospitalizaci.

Nejstarší klientce bylo 104 let a nejmladší zemřela ve věku nedožitých 76 let... Někteří u nás strávili mnoho let svého života, někdo však zemřel již pár měsíců po přijetí do domova.

Někteří se narodili v Praze a někteří od pohraničních Domažlic po Jizerské hory, od Ústí nad Labem až po Beskydy. Někteří klienti nedosáhli ani základního vzdělání, protože tomu nepřála doba ani okolnosti, do kterých se narodili a někteří naopak získali hned několik akademických titulů.

Někteří se narodili do chudých rodin bezzemků a jiní do rodin zemědělců, dělníků, prvorepublikových důstojníků, intelektuálů a podnikatelů. Byli mezi nimi katolíci, evangelíci, husité, pravoslavní, adventisté i ti, kteří věřili v humanismus či komunismus. Vlastenci, skauti, trempové, profesionální sportovci a sokolové. Někteří z nich brzo ztratili nejenom své rodiče a přežili své partnery, ale bohužel i své děti.…

Všichni z nich však prožili neobyčejné životy, které byly zásadně ovlivněné dobou, v niž vyrůstali – prvorepublikovým demokratickým Československem, nacistickým režimem i komunistickou totalitou. Nezlomilo je to a ze tmy vykřesali světlo, i když je to mnohdy stálo hodně bolesti. V této nelítostné době ukázali své hrdinství a morální postoje.

Všichni tito jedineční lidé prošli krátce či delší dobou našimi životy a zapsali se do našich srdcí.

Darujte šanci
na důstojné stáří