Většina lidí vidí seniory dlouhodobě jako obohacení společnosti, více jich dnes ví, na koho se obrátit o pomoc v otázkách stáří.

Nejen tato informace vyplývá z aktuálního průzkumu našeho poradenského portálu Neztratitsevestari.cz, který si nechal zpracovat v průběhu června. Ptali jsme se na otázky týkající se pohledu na seniory, ale také na to, jak se střední generace připravuje na stárnutí. Zajímal nás i pohled respondentů na kritické období s koronavirem – jaký vliv měl na život seniorů.

Češi si myslí, že senioři byli před nákazou koronavirem ochráněni v kritickém období dostatečně (59 %), nejvíce však postrádali ochranné prostředky. Více než 1/3 seniorů se v období výjimečného stavu bála.

Češi však ve srovnání s průzkumem před dvěma lety mají lepší přehled, když potřebují řešit otázky týkající se stáří - tedy zdravotní a sociální pomoc a poradenství. 70 % respondentů ví, na koho se obrátit, to je o 26 % více než před dvěma lety. Na stáří se ale těší pouhá 4 % Čechů.

Drtivá většina obyvatel ČR (87 %) vidí seniory pozitivně jako obohacení společnosti a toto hodnocení je stabilní i ve srovnání s hodnocením v průzkumu před dvěma lety. Vnímá je ale jako nespokojené (59 %), i když je to méně (o 9 %) než u minulého průzkumu,“ říká Tomáš Kučera ze společnosti Rondo Data, která průzkum realizovala.

Češi navštěvovali své seniorské, ale i neseniorské příbuzné během karantény méně, nyní po zklidnění situace se vše vrátilo do zajetých kolejí. 56 % Čechů pomáhalo svým příbuzným v seniorském věku, ať už u nich doma nebo na dálku. 41 % lidí komunikovalo se svými seniory více, 48 % stejně a 11 % méně než před koronakrizí. Nejvíce Čechů je toho názoru, že seniorům chyběl nejvíce sociální kontakt s příbuznými (39 %).

Průzkum na vzorku 1115 respondentů realizovala společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.

Darujte šanci
na důstojné stáří