Sue Ryder má dalšího stipendistu v programu nadačního fondu Abakus

"Jsem pyšný na to, že Sue Ryder má 3. stipendistu v individuálních stipendiích Abakus nadační fond zakladatelů Avastu. V každém, dosud vypsaném kole byl vždy někdo, kdo zaujal porotu svou vizí a přínosem pro rozvoj paliativní péče v sociálních službách v ČR. Je to důkaz toho, že držíme a naplňujeme ambici být leadrem v této oblasti,“ říká Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder.

První stipendistkou byla Karolína Pechová, druhým byl Matěj Lejsal. V letošním roce je následuje Kristýna Kadlecová, vedoucí domova pro seniory Sue Ryder.

„Chtěla bych poděkovat za příležitost a projevenou důvěru nadačnímu fondu Abakus i vedení Sue Ryder. Jsem vděčná za tuto příležitost osobně i profesně. Stipendijní podporu považuji za vzácnou možnost věnovat se sama sobě, rozvíjet se a učit se v různých oblastech,“ říká Kristýna Kadlecová.

„Můj projekt má ambici podpořit týmy v domovech pro seniory na jejich cestě k poskytování paliativní péče. Ze zkušenosti v Sue Ryder vím, jak je pro poskytování paliativní péče zásadní (kromě jiných předpokladů) multidisciplinární spolupráce. Tato spolupráce však není samozřejmá. Často dochází ke střetům mezi zdravotníky a sociálními pracovníky. Někdy spíš bojují, než aby spolupracovali na cestě ke společnému cíli.“

„Věřím, že díky stipendiu a získaným znalostem budu moci přispět ke kultivaci sociálních služeb a paliativní péče v této oblasti. Přicházím sem s projektem, který je zaměřen na budování multidisciplinárního týmu v prostředí domova pro seniory, jelikož multidisciplinární týmový přístup je uváděn jako jeden z účinných a efektivních způsobů plánování a poskytování této péče. Je potřeba vytvořit z jednotlivců tým, naučit se komunikovat, možná i změnit kulturu organizace a vytvořit sdílenou vizi,“ dodává Kristýna.

Více informací o stipendijním programu nadačního fondu Abakus najdete zde.

Darujte šanci
na důstojné stáří