Štědrý den v Domově

I když navenek se Štědrý den příliš nelišil od jiných dnů, byla sváteční atmosféra s postupujícím časem více a více přítomná. Společnou oslavou se pro klienty tradičně stala štědrovečerní večeře.

Ve vánočně vyzdobené jídelně se sešli u jednoho stolu téměř všichni přítomní klienti. Večer zahájil úvodní proslov kolegyně Běly, po kterém se rozezněly vánoční koledy. Rybí polévku a řízek s bramborovým salátem následovala káva a cukroví. A samozřejmě rozdávání dárků.
Večeře byla výjimečná nejen výzdobou, bohatým jídelníčkem a velkou účastí, ale také tím, že všichni klienti zůstali na jídelně mnohem déle, než u nich bývá obvyklé a povídali si spolu.

Petr Kolář, pečovatel, oddělení C

Darujte šanci
na důstojné stáří