Rozhovory s odborníky

Síť profesionálů spolupracujících s Centrem pro důstojné stárnutí se v čase úměrně zvětšuje, zahrnuje odborníky na téma case managementu z různých oblastí – z akademické sféry, z praxe fungování služeb pomoci, s praxí v řízení státní správy, i ze zahraničí. V následujících rozhovorech bychom Vám rádi představili některé z nich.


Prvním spolupracujícím odborníkem, kterého si velmi vážíme, je paní Lenka Phelps. Přečtěte si zajímavý rozhovor o jejím působení v USA, o systému zdravotních a sociálních služeb, o vývoji a stavu case managementu v této zemi.

Dalším skvělým odborníkem je pan Libor Hejl, který působí jako vedoucí sociální pracovník v organizaci ESET-HELP. Case managementu se věnuje při práci s lidmi s duševním onemocněním. Rozhovor s panem Hejlem najdete zde.

Přečtěte si další zajímavý rozhovor na téma case management. Tentokrát s Bohdanou Břízovou, která se již téměř 20 let pohybuje v akademické sféře a také působí v neziskové organizaci Temperi, o.p.s. věnující se rodinám v obtížných životních situacích.


Tentokrát jsme se ptali pana Martina Žárského, který je bývalým ředitelem odboru sociální služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a následně též zástupcem generálního ředitele Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. V posledních letech se věnuje přímému managementu zařízení sociálních a sociálně zdravotních služeb. Současně jako OSVČ poskytuje odborné poradenství veřejnoprávním i soukromoprávním institucím v oblasti sociálně zdravotní péče. 

Nesmírně cenným odborníkem s velmi bohatými zkušenostmi z praxe, je paní Dana Poustková. Přečtěte si zajímavý rozhovor o jejím působení na Městském úřadě, kde přímo v praxi rozvíjí práci metodou case managementu. 


 

Darujte šanci
na důstojné stáří