Rozhovor s Jitkou Rychtaříkovou: Jak pandemie ovlivnila život v osobní asistenci, co vzala i přinesla?

Máme za sebou více jak dva měsíce náročného období s Covidem 19. V současné době dochází k postupnému uvolňování, končí nouzový stav. Na to, jaký dopad měla a má pandemie na terénní sociální službu osobní asistence (OA), jsme se zeptali její vedoucí Jitky Rychtaříkové.

Jak nouzový stav ovlivňoval život klientů v OA?

Klienti OA jsou senioři, kteří žijí doma ve svém přirozeném prostředí, ale potřebují již častější dopomoc a péči druhé osoby. Mnozí z nich trpí různými nemocemi a zdravotními problémy, které v osamocení obtížně zvládají. Společnost osobních asistentů jim v této situaci velmi pomohla.

Jedna část klientů využívá během roku našich služeb jako podporu při běžných činnostech, kam patří společně strávený čas, čtení, vyprávění, a mimo jiné i drobný úklid, příprava jídla, nákup a procházky ven. V této skupině někteří klienti služby z důvodu pandemii omezili nebo úplně zrušili. Osobní asistenty částečně nahradili rodinní příslušníci, a došlo tak k návratu k rodinné pospolitosti. Což byla vítaná změna.

Na druhou stranu, rodinní příslušníci nemohou nahradit péči dlouhodobě. Často pečují ještě o nezletilé děti a každodenní péče o seniory je ve spojení s dalšími závazky a povinnostmi velmi vyčerpávající a náročná. Z těchto důvodů služby postupně obnovovali. Přiznávají, že trvale by péče bez dopomoci nebyla možná.

Druhá část klientů je na péči osobních asistentů plně závislá, bez jejich pomoci by musela pravděpodobně byt opustit a požádat o přechod do sociálního či zdravotnického zařízení.

Zde bylo zachování služby i v době nařízení nouzového stavu bylo zásadní a klienti to tak i vnímali.

Aktivity typu doprovod na nákup, k lékaři, na úřad, na procházku byly převážně zrušeny.

Odpovědnost za nákup přešla na asistenty, kteří chodí nakupovat v rámci poskytované asistence. O to větší zájem je o společenství, kontakt s okolním světem právě prostřednictvím návštěv pečujících. Pro seniory je hodně důležité vědět, že nezůstanou doma sami, že jsme tu stále pro ně a nenecháme je bez pomoci.

Co Vás situace s COVID – 19 naučila, co Vám přinesla?

Pro mě jako vedoucí služby je velmi pozitivní zprávou, že tým asistentů nepanikařil, neměl strach o sebe, nezůstával doma, ale všichni projevovali strach o své klienty. Což je velmi hezké povzbuzení pro nás všechny. Kolegyně z týmu se zapojily do výroby roušek, aby pomoc byla dostupná hned. Oceňuji sounáležitost v týmu i snahu minimalizovat riziko nákazy, a tak pokud to cesta umožňovala, chodili více pěšky, než využívali MHD.

Týmu je nabízena i podpůrná služba psycholožky, 24hodinová linka od vedoucích týmu, kde mohou asistenti sdílet pocity a události z terénu. Hodně dbáme na to, aby tým byl správně informován, měl dostatečnou podporu na všech úrovních.

Běžně byla péče jeden na jednoho, ale nyní se kolegové zachovali jako sehraný tým. To považuji za skvělou zprávu. 

Jak to vidíte se službou osobní asistence z dlouhodobého výhledu?

Teď nejsme schopni predikovat vývoj služby, nové klienty zatím přijímat nemůžeme, protože zde byly překážky v uskutečnění sociálních šetření. Zájem o službu monitorujeme, jak bude ještě volnější režim, tak obnovíme nabídku. I z toho důvodu, že víme, jak málo někdy stačí k tomu, aby rodina nemusela přikročit k rozhodnutí umístit blízkého člena rodiny do sociálního či zdravotnického zařízení.

Kvalitu služby jsme schopni zachovávat za určitých podmínek - to znamená mít dostupné pracovní podmínky (ochranné pomůcky a on-line nástroje pro setkávání a předávání si informací) a dostatečné finance na udržení všech pracovníků v terénní službě (někteří museli být na překážkách v práci).

Výhledy v blízké době?

V současné době dochází ke zrušení nouzového stavu. Brzy, doufejme, dojde i k obnově služeb u klientů, kteří službu sami přerušili. Co bude jistě dlouhodobě zachováno, je preventivní testování pracovníků, nošení roušek a jednorázových rukavic. Bezpečí klientů je na prvním místě.

Celou situaci jsme byli schopni zvládnout díky soudržnosti celého týmu napříč organizací, díky velké podpoře kolegů ze strany Sue Ryder, kteří byli také ve spojení s partnery a dárci. Ti nám dodali vše potřebné pro naši práci.

Moc za to za celý svůj tým děkuji a potvrzuji, že bez pomoci zvenčí by byla situace s COVID 19 hůře zvladatelná a služba mohla být až paralyzována. 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří