Práce s biografií

Biografie seniora je pro nás základem pro péči. Důkladné poznání životního příběhu, zvyků a rituálů nám umožňuje nastavit péči na míru potřeb každého seniora.

Naší snahou je se v péči co nejvíce přizpůsobit přáním a potřebám klientů. Abychom tomu mohli dostát, pomocníkem je nám tzv. práce s biografií. Cílem je porozumění životní historii každého klienta.


Znalost životního příběhu, biografie individuální (osobní), regionální (zvyků z oblasti, ve které člověk žil) i historické (událostí, za kterých člověk žil) umožňuje pochopit chování a jednání našich obyvatel, zejména těch, kteří mají změněnou schopnost vnímání a již nejsou schopni s námi adekvátně komunikovat.


Co nás v rámci práce s biografií zajímá?

  • Životní příběh klienta, místo i doba, ve které klient vyrůstal a žil.
  • Rodina a přátelé, kteří jsou pro klienta důležití.
  • Co je pro klienta obvyklé, co má rád, jaké má zvyklosti a rituály, co je pro něj důležité (oblíbené jídlo, pití, oblečení atd.).
  • Harmonogram dne každého klienta, včetně všech zvyklostí (doba vstávání, oblíbená káva po obědě apod.)
  • Co klient rád dělal, čemu jste se věnoval, záliby, koníčky.

Zachovávání zvyků a rituálů seniora podporuje jeho soběstačnost. Dodržování toho, co je pro seniory v aktuálním stavu mysli „normální“, umožňuje zažívat pocity jistoty, bezpečí, a tak i celkové pohody.


Z biografie se nám rovněž daří hledat podněty, které nám umožňují, aby senior v životě zažíval smysluplné okamžiky a pocity důležitosti.

Nehodnotíme život klienta, ale respektujeme jeho životní cestu. Chceme porozumět  období, ve kterém klienti žili, i hodnotám, které jsou pro ně důležité.


Upravujeme prostředí domova pro seniory tak, aby se zde klienti cítili jako doma, bylo jim zde příjemně. Je možné si svůj pokoj dovybavit oblíbenými předměty (lampa, fotografie, obrazy, komoda, křeslo…) s ohledem na dispozici pokoje.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří