pozitivni-zpravy.cz: Rozhovor s Matějem Lejsalem na téma stáří

"Ve stáří je důležitý zážitek vlastní užitečnosti, smysluplnosti a existence", říká ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal

"Ukazuje se, že pocit vlastní důstojnosti ve stáří pomáhá naplnit několik věcí. Je důležité, aby člověk zůstal v očích druhých jedinečný, aby tak nějak zůstal tím, kým se v životě stal. Zkrátka zůstává otcem či matkou, přestože se narodila vnoučata či pravnoučata. Zůstává ševcem, technikem, učitelem a muzikantem, přestože je v penzi. Patří mezi skauty či sokoly, ač možná nechodí na valné hromady..."

O tom, jak můžeme starým lidem projevit respekt a úctu, o duchovní pomoci, umírání a obecně o stáří si s Matějem Lejsalem vykládala Vendula Čermáková z pozitivních zpráv.cz. Přečtěte si více.

Darujte šanci
na důstojné stáří