Paliativní péči děláme i učíme

Tým domova pro seniory Sue Ryder poskytuje od roku 2015 paliativní péči, která zvyšuje kvalitu života našich klientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Díky ní dokážeme naše klienty doprovodit až do úplného konce jejich života. "Dříve jsme se báli toho, že nám klient zemře přímo v domově. Ale díky zkušenostem s paliativní péčí máme teď vetší strach z toho, aby nezemřel sám v nemocnici, a děláme pro to maximum,“ říká Kristýna Kadlecová, vedoucí domova pro seniory Sue Ryder.

Paliativní péči sami poskytujeme a zároveň máme tu čest přijímat na stáže kolegy z dalších organizací. V dubnu to byl například tým Sociálních služeb města Kroměříž. Společně jsme strávili příjemný den a vzájemně se obohatili o nové informace a podněty k zamyšlení.


Jak taková stáž vlastně vypadá?

"Jedná se o celodenní setkání, které je především o sdílení zkušeností. Členové multidisciplinárního týmu Sue Ryder předávají informace o systému péče – o kompetencích jednotlivých profesí, o dokumentaci, komunikaci s rodinou, fungování multidisciplinárního týmu, práci psycholožky a kaplanky, zapojení rehabilitace, o spolupráci s lékařem, mobilním hospicem a nemocnicemi, o pozůstalostní péči atd. Druhou část programu pak věnujeme kazuistice konkrétního klienta. Ta dokresluje, jak vypadá zahájení paliativní péče, její průběh a konec, kdy se uzavírá poslední kapitola života klienta,“ vysvětluje Kristýna.

Paliativní péče Sue Ryder v roce 2021

Sue Ryder je partnerem Abakus nadační fond zakladatelů Avastu v programu Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Běží již 2. rokem a do projektu se zapojilo 15 domovů pro seniory z celé ČR. Některé z nich, ale často i další domovy, které se také snaží o zavedení paliativního přístupu, oslovují tým domova pro seniory Sue Ryder s žádostí o stáž na téma paliativní péče.

"V letošním roce jsme zatím uspořádali dvě stáže a další 3 plánujeme ještě letos zrealizovat. Jsme rádi, že se paliativní péče v pobytových službách pro seniory rozšiřuje a držíme pěsti všem odvážným, kteří se na tuto nelehkou cestu vydají. Má to smysl!“, doplňuje Kristýna Kadlecová.


Ze státních institucí podpořil projekt paliativní péče v Sue Ryder v roce 2022 Magistrát hl. města Prahy. Děkujeme.


Abakus podpořil v roce 2022 i poskytování důstojné péče seniorům v Sue Ryder.

Darujte šanci
na důstojné stáří