Osobní asistence Sue Ryder získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus

Osobní asistence Sue Ryder získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus: Sociální inovace na realizaci projektu Paliativní přístup v Osobní asistenci, reg. č. projektu CZ.03.03.01/22_021/0001315. Projekt byl zahájen 1. 4. 2023 a ukončen bude k 31. 3. 2024.


Cíle stávajícího projektu mají pomoci porozumět problémům péče v závěru života v kontextu poskytovaných služeb osobní asistence, připravit podhoubí pro implementaci paliativního přístupu v osobní asistenci a otestovat nadějná řešení, která mohou nejvíce pomoci přispět k tomu, aby senioři dožívali v domácím prostředí, pokud si tak přejí.

Za naplněním cílů projektu doposud proběhly:

 • 20 rozhovorů s vedením a zaměstnanci osobní asistence, s odborníky z dalších služeb, kteří poskytují péči v závěru života/paliativní péči v domácím prostředí, např. mobilní specializované paliativní péče, domácí zdravotní péče, odborného sociálního poradenství, terénní odlehčovací služby, pečovatelské služby, další osobní asistence i se zástupci akademické sféry,
   
 • analýza rozhovorů,
   
 • workshop k mapování systému poskytování péče v závěru života v domácím prostředí u seniorů za účasti zástupců osobní asistence a dalších služeb Domova Sue Ryder (proběhl 26. 7.),
   
 • mapování stávajících vzdělávacích kurzů pro zvýšení kompetencí asistentů osobní asistence a poptání kurzů,

V následujících 2 měsících nás čeká:

 • dopracování systémové analýzy,
 • definování kompetencí osobních asistentů při péči v závěru života, sestavení profilu kurzu na míru stávajícím potřebám,
 • workshop k vybrání problémů vhodných k řešení ve vymezené oblasti, a to za účasti zástupců různých služeb i odborníků z akademické sféry, kteří se účastnili i mapujících rozhovorů.

Výstupy dosavadního projektu s Vámi rádi budeme sdílet. V případě zájmu kontaktujte Karolínu Pechovou na e-mailové adrese: karolina.pechova@sue-ryder.cz.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří