Novinky z paluby Sue Ryder k 1. 4. 2020

Určitě jste zaznamenali změny, které o víkendu nastaly s ohledem na provoz domovů pro seniory. V Sue Ryder jsme se průběžně připravovali a zaváděli potřebná opatření, abychom eliminovali vstup nákazy do zařízení. A měli připraven krizový tým i plán, pokud by se tak stalo.

Jak v současné době plyne život v našem domově pro seniory? Naši klienti jsou od víkendu ve svých pokojích. Zrušili jsme skupinové aktivity i společné stravování. Ale život se nezastavil! Skupinové cvičení jsme nahradili individuálním - stále je k dispozici motomed pro procvičování nohou a rukou. Intenzivněji probíhají setkávání online – videohovory s rodinami, nahrávání vzkazů pro přátele a blízké. Pečovatelé navštěvují klienty jednotlivě a pomáhají jim zaplnit dlouhý volný čas. Ti jim na oplátku vyprávějí své životní příběhy. Naši zaměstnanci tak mohou lépe porozumět jejich přáním a způsobu života. Jak víte, v Sue Ryder pracujeme s biografickým modelem péče, který nám umožňuje přizpůsobit se co nejvíce zvyklostem a potřebám našich klientů. Proto i v tomto čase dál nasloucháme a hledáme důležité milníky v jejich životě. Pomáhá nám to při práci a klientům dává pocit jistoty ze známého.

Některým klientům pečovatelé čtou, jiným pouští audioknihy nebo hudbu. Někdo si s oblibou zahraje karty, jiný je rád, že může jen tak odpočívat. Máme v domově několik náruživých čtenářů. Jedna z našich klientek přečte až deset knih týdně. Klienti, kteří jsou pohybliví, využívají terasu a zahradu ke krátkým procházkám. Oba prostory jsou ohraničené a klienti zde tráví čas s doprovodem z řad personálu a za jasně stanovených pravidel - tedy bez blízkého kontaktu mezi sebou.

V terénní službě osobní asistence není situace o nic jednodušší. Pečovatelé – osobní asistenti stále docházejí za svými klienty do jejich domovů v různých koutech Prahy. V rámci opatření jsme rozsah služeb omezili a jsou poskytovány ty nejnutnější. O některé z našich klientů se v této době starají jejich rodiny. Tým osobní asistence statečně funguje a neúnavně dochází za těmi, kteří se bez jejich pomoci neobejdou.

Pořád platí všechna předchozí opatření. Celý objekt Sue Ryder je uzavřen pro veřejnost. Větší část pracovníků administrativy pracuje doma, aby eliminovali možnost nákazy kolegů z péče. Pokud se kdokoli ze zaměstnanců Sue Ryder dostane do kontaktu s někým, kdo vykazuje známky onemocnění, nastupuje ihned do karantény. Je to nutné opatření, ale velmi nám komplikuje práci s ohledem na počet pečujících.

Děkujeme vám za zprávy plné povzbuzení, dary, praktickou pomoc a finance, které nám poskytujete. Velmi si vážíme každého, kdo s námi v této době je a pomáhá nám.

Markéta Heřmanská, výkonná ředitelka

Darujte šanci
na důstojné stáří