Nová aktivita – Tvořivé vzpomínání

Máme radost, že se naše pestrá škála skupinových aktivit opět rozrostla o další nabídku. Dobrovolnice Miriam Žilková, která dříve vedla skupinové vzpomínání (reminiscenci), se nyní zaměřila na menší skupinku klientek, které pro vlastní vyjádření potřebují větší podporu a zároveň klidnější prostředí.

Nový koncept reminiscencí je postaven na myšlence alegorie života stromu a života člověka. Oba mají své kořeny, žijí, rostou do šíře i výšky, košatí, odolávají změnám času a událostí, sílí, nesou své plody. Proto jsme při prvním setkání začali společně přemýšlet o stromech a vyrobili si i jeho model. Na tvrdším papíru jsme vytvořili textilní koláž – strom nesoucí jablka. Jablka slouží coby schránky na vzpomínky - zážitky - prožité v průběhu života. Tak se nám tento model a zároveň i symbol stává nástrojem ke vzpomínání při našich pondělních setkáváních. Stromy mohou také sloužit coby inspirace pro všechny z vás, kteří přicházíte s našimi klienty denně do styku, stejně tak pro jejich rodinné příslušníky. Vzpomínky zasunuté do schránek čekají na opětovné pročítání a další jejich rozvíjení při vzájemných rozhovorech. A je možnost zachytit další a další. Tímto způsobem se může posilovat vzájemné pouto s klientem, stejně tak zhodnocovat všechno, co mu život přinesl. Lze si ale také připomenout minulá období, která jsme my mladší nezažili, vyjádřit svůj obdiv či úctu k těm, kteří lecčím prošli ...

Během našich setkávání společně vzpomínáme při nějaké tvořivé činnosti, která se váže k vybranému konkrétnímu tématu. Hodinka je dynamická i poklidná zároveň: usilujeme zejména o vytvoření bezpečného prostředí, připomínajícího klidné podvečery dřívějších časů, kdy se u nějaké činnosti či při svíčce povídalo, pozorně naslouchalo, zpívalo a radovalo se.

Miriam Žilková, dobrovolnice

Darujte šanci
na důstojné stáří