Lidé Sue Ryder: Simona Kaňoková - koordinátorka projektů i "covidová" koordinátorka jízd pro pečující kolegy

„Životem jdu tak, abych se mohla kdykoliv ohlédnout. Souvisí to s hodnotami, vztahy, prací i přiznáním pochybení, “ vystihuje svůj životní postoj Simona. K týmu se přidala před pár měsíci – v lednu 2020. Do Sue Ryder jí přivedlo přání životní změny po uzavření dlouholeté mise v korporátním prostředí. Začala působit na pozici koordinátora projektů, péče o vzdělávání a rozvoj týmu. Ovšem „covidová“ doba zastavila všechna školení a Simona přijala zcela novou, ale v této době velmi potřebnou roli koordinátora jízd pro pečující kolegy.

„Těším se ze své rodiny i rodin dcery a syna a čtyř vnoučátek. Životem putuji i s několika dlouhodobými přáteli a zdobím si ho pohybem, knihami, uměním, turistikou za památkami a přírodou. Vlastně mne lákají všechny podoby harmonie a krásna, nejvíce ta v lidech.“

V předcházející práci byla jejím tématem firemní společenská odpovědnost, později udržitelnost. Seniorům byla nablízku při dárcovských aktivitách, zavádění firemního dobrovolnictví, během spolupráce s neziskovým sektorem i při osobním dobrovolnictví. Možná proto dokázala v Sue Ryder rychle „vplout“ mezi své kolegy v tzv. multidisciplinárním týmu, který společně chrání a pečuje o každého klienta. Starala se kromě paliativního projektu o jejich vzdělávání a rozvoj.

16. března se ale vše změnilo. Přišlo uzavření domova pro seniory a Simona přešla k úplně jiné, pro ni neznámé disciplíně. Každodenní dispečer, který plánuje, jak sama říká „Spolujízdu“.

Propojuje zájemce o odvoz se skupinkou řidičů, z řad ochotných kolegů či dobrovolníků. Spolujezdci jsou hlavně zdravotní sestry a pečovatelé, kteří nemají možnost jezdit autem na denní a noční služby do Sue a zpět domů. Proč se tohle řeší? Aktivita tvoří lepší podmínky pro jejich náročnou práci, podporuje hygienickou bezpečnost, spoří čas a životní energii. Kolegové řidiči darují čas i vozidlo a jízdou pečují o pečující (přečtěte si rozhovor s řidičkou Lenkou).

„Propojuji trasy, adresy, jména, kontakty, časy a posílám zprávy. Naučila jsem se v klidu všem důvěřovat, protože každý je tam, kde být má… Poznala jsem, že tak, jak si tým váží životního příběhu i osobnosti klientů, tak si lidé v Sue Ryder váží i sebe navzájem. Ať už jsou na jakékoliv pozici. Jako etik v sociální práci tvrdím, že je tu přítomno sociální bezpečí a solidarita.“

A na závěr trocha statistiky: k 30. 4. 2020 se uskutečnilo 631 jízd, v různém rytmu se střídavě vozí 18 pracovníků a od začátku, tj. 19. 3. 2020 proběhlo 1632 zpráv…

 

Darujte šanci
na důstojné stáří