Lidé Sue Ryder: Ivana Klenotová - koordinátorka týmu osobní asistence

Její příjmení není náhoda! Najít v sociálních službách osobního asistenta, který je otevřený vůči klientům, zvládne těžké situace a je profesionál, kterému ostatní důvěřují, je vzácné. Takové klenoty Sue Ryder naštěstí má a Ivana je jedním z nich. Navíc i ona sama žije a pomáhá navzdory vlastnímu očnímu onemocnění. O to je její příběh vzácnější! 

Ivana pracuje od roku 2017 v osobní asistenci Sue Ryder, která pomáhá seniorům doma. Je osobní asistentkou a zároveň jedním z koordinátorů týmů. Její kolegové jí mohou kdykoliv zavolat a ona je vyslechne, poradí, nasměruje... Zároveň je to velmi veselá a bezprostřední žena se smyslem pro humor a její zvonivý smích přináší do týmu optimismus.  

Její cesta do terénu 

Ivana říká, že pomáhat je zvyklá od malička a dělá jí to radost. Vyrůstala v rodině, kde měl otec slabou mozkovou obrnu, matka byla od narození nevidomá. Péče o každého z rodičů byla velmi rozdílná a vnímavost k jejich potřebám byla nezbytně nutná. A právě tady se zrodil její budoucí profesní směr.  
 
„Moje první kroky vedly na interní oddělení, kde jsem pracovala se seniory jako ošetřovatelka. Další pracovní zastávka mě zavedla do agentury domácí péče. Tady jsem už chodila ke klientům do domácnosti a potkala se poprvé s osobními asistenty. Právě toto setkání mě přivedlo do terénu. Je mi blízké, že tady jde o péči jeden na jednoho a já mám možnost plnit individuální přání a potřeby klienta.“  
 
„Brzy jsem pochopila, že při této práci se člověku nejvíc hodí empatie, vnímavost a umění vžít se do životní situace klienta. A že jinou péči potřebuje člověk se smyslovým postižením, jinou člověk s pohybovým postižením a ještě jinak je to u velmi starého člověka.“ 
 
Co Ivaně přináší radost a energii  

„Každý, i nepatrný úspěch klienta. Každé jeho zlepšení, radost z maličkosti, která se podařila. To je veliké povzbuzení. Také mi moc pomáhá, když absolvuji školení, naučím se něco nového a pak to využiji v terénu. Energii mi dávají samotní klienti - jejich životní postoje, příběhy, jejich úsměv. Nedávno jsem od klientky s mozkovou obrnou dostala ručně psaný dopis, ve kterém mi děkovala za mou práci. To je ta největší odměna, kterou si mohu přát. Výborným hnacím motorem je také čokoláda. Na tu nesmím zapomenout :).“ 

3 rady: Nejen pro osobní asistenty Sue Ryder 
 
Ivana Klenotová má pro své kolegy tři důležité rady. Následovat by je ale mohl každý z nás. Jsou totiž nesmírně pravdivé a moudré. 
 
1) Respektuj: Respektuj přání a potřeby klienta v rámci možností osobní asistence. Nenahrazuj je vlastními dojmy ani svými nejlepšími úmysly. 

2) Chraň svoje hranice: Poznej a ochraňuj svoje hranice a nepřekračuj je. Každý máme své limity, které se posouvají zkušeností, věkem, ale někdy se už dál posunout nemohou. Pak řekni Dost! 

3) Neboj se zeptat: Neboj se říci si o radu, protože to, že jsme v terénu sami, neznamená, že jsme sami na všechno. Máš podporu kolegů, supervizorů i nadřízených. Využij toho. 

Darujte šanci
na důstojné stáří