Letní setkání s japonskými přáteli …

Počátkem srpna letošního roku měli klienti Domova Sue Ryder opět možnost zazpívat si s našimi japonskými přáteli. Japonští studenti, kteří se zabývají především hudbou a muzikoterapií, si pro ně připravili velmi zajímavý program.

 

Japonští studenti se postupně osobně přivítali se všemi seniory, kteří se programu zúčastnili. Poté si všichni společně zazpívali českou lidovou píseň „Šla Nanynka do zelí“. Bohatý program nabídl našim seniorům i několik tradičních japonských písniček a na závěr zazněla v podání japonských studentů Smetanova Vltava. Každý z účastníků tohoto příjemného setkání byl mile obdarován tradičním japonským origami. 

Klienti na tuto akci rádi vzpomínají a již se těší na další společné setkání …

Jana Žďárská, ergoterapeutka

 

Darujte šanci
na důstojné stáří