Lenka Josková: Z vrcholové tanečnice dnes zkušená case manažerka

Lence Joskové je 27 let. Vystudovala sociální práci na Filozofické fakultě UK. Má ráda cestování, dobré filmy i čas strávený v přírodě s pejskem Karlem. 15 let závodně tancovala - doma má přes 60 medailí z různých mistrovství v ČR i ve světě. Teď se naplno věnuje sociální práci a case managementu v Sue Ryder.


Lenko, co stálo za rozhodnutím vystudovat sociální práci, a jak Tě osud zavál do Sue Ryder?

U sociální práce mě lákala ta rozmanitost. Je hodně cílových skupin, se kterými můžete pracovat, různé sektory, ve kterých můžete působit. Pořád se můžete učit a rozvíjet se. Zároveň jde často spíše o poslání než o zaměstnání. Vždycky jsem vnímala smysl především v tom, že se můžu věnovat lidem a různými způsoby jim pomáhat řešit těžké životní situace.

V Sue Ryder pracuji přes 3 roky, ale ještě předtím jsem tady byla na praxi při studiu. Líbilo se mi tu tak, že když se objevilo volné místo, okamžitě jsem poslala životopis. 

Jak se Tvoje role v Sue Ryder vyvíjela?

Nejprve jsem nastoupila do projektu Neztratit se ve stáří, což je poradenský portál pro seniory a jejich blízké, kde jsem dělala odborné poradenství v sociální oblasti. Postupně jsem měla na starosti stále víc online i offline akcí (workshopů, seminářů, poradenských dnů atd.), začala jsem také spravovat  facebookovou stránku a nový web Neztratit se ve stáří.

Teď jsem také členem týmů Centra pro důstojné stárnutí, které se zaměřuje na metodu case managementu. Tady jsem kolegyním oporou při přípravě různých akcí, kulatých stolů, fokusních skupin, při realizaci vzdělávacího projektu, pomáhám jim s propagací projektu. 

Když bych potřebovala svojí 90leté babičce nějak jednoduše vysvětlit, že jí pomůže case manažer, jak bys jeho roli popsala, aby tomu rozuměla?

Jedná se o odborníka, který dokáže na míru poskládat odpovídající podporu, a to nejen jí, ale také její rodině. Zároveň jí bude doprovázet složitou sítí pomoci – od sociálních služeb, přes zdravotní péči, bydlení, až po právní a dluhové poradenství.

Case manager je vlastně takový průvodce, který klientům pomáhá identifikovat a formulovat potřeby a přání. Propojí vhodné odborníky a společně usilují o lepší kvalitu života klienta - nejlépe v jeho přirozeném domácím prostředí.  

Liší se nějak práce sociálního pracovníka a case manažera?

Case management jde více do hloubky životní situace klienta. Jedná se o koordinaci vhodných služeb a odborníků v návaznosti na potřeby klienta. Ty se stále mění a je na ně nutné reagovat. Case manažer by měl mít znalosti v mnoha oblastech – např. ve zdravotní a sociální péči, krizové intervenci, v oblasti práva, financí atd.

Sociální pracovník má povinnost poskytnout poradenství a nasměrovat klienta na vhodné služby. Takové poradenství je ale většinou krátkodobé. Naproti tomu spolupráce case manažera s klientem může trvat klidně rok i déle. Důležité je průběžné setkávání a hodnocení aktuální situace s klientem, ale také se všemi, kteří jsou do řešení situace zapojeni.  

Nedávno jsi absolvovala on-line školení case managementu v Austrálii. Co Ti tahle zkušenost dala?

Byl to studijní program, který zahrnoval znalosti od úplných základů až po řešení nejrůznějších ilustračních příběhů. Účastník se dozvěděl, jaké dovednosti, znalosti a schopnosti by měl case manažer mít, jaká jsou specifika různých cílových skupin, jaké odborníky je vhodné do spolupráce zapojit, co se děje v jednotlivých fázích case managementu nebo jaké nástroje může case manažer využívat.

Byl to takový komplexní přehled – načerpala jsem zkušenosti o tom, jak tento obor funguje v zahraničí. Byla to také skvělá inspirace k tvorbě našeho studijního programu pro budoucí case manažery, na kterém společně s týmem Centra pro důstojné stárnutí pracujeme. 

V týmu Centra pro důstojné stárnutí jste samé krásné ženy. Jak je to možné?

Hahaha, moc děkujeme za kompliment ???? Nejspíš to bude tím, že téma case managementu je nám blízké a dává nám velký smysl. Čím víc kolegyně poznávám i v soukromém životě, vnímám, že jsme si v mnoha věcech dost podobné – jsme pečlivé, spolehlivé, někdy až moc sebekritické, rády se učíme novým věcem a možnost pomáhat druhým nás naplňuje. U nás v kanceláři je vždy sranda a pozitivní nálada. Jsem moc vděčná za takový tým! 

Kam s case managementem v ČR jako tým míříte?

Chceme vytvořit vhodné podmínky pro to, aby se case management mohl dál rozvíjet a byl ukotvený v systému dlouhodobé péče o seniory. Mapujeme, kde se touto metodou již pracuje, kde to funguje, ale také kde ne a proč.

Zjistili jsme, že pod pojmem case management si lidé představují různé věci. Proto připravujeme knihu „Průvodce pro case manažery“. Propojuje teorii s kazuistikami, obsahuje doporučení, rady a tipy. Je to skvělý materiál pro ty, kteří se o case management zajímají.

Zároveň s pomocí skvělých externích odborníků připravujeme studijní program pro budoucí case manažery. Díky němu dostanou jeho účastníci komplexní znalosti a dovednosti k tomu, aby se case managementu mohli věnovat naplno.  

Co Tě ve Tvé práci naplňuje a co je na ní nejtěžší?

Ta rozmanitost mojí pozice v Sue Ryder, možnost posouvat se dál - to je skvělé. Každá část mé práce mi dává smysl. Vždycky mě hřeje u srdce zpětná vazba od klientů, kolegů nebo odborníků.

A co je těžké? Mám občas problém říct ne, takže se někdy peru s tím, do čeho všeho jsem se pustila. Zároveň jsem pečlivka, která potřebuje mít vše na 100 %. Často jsou také opravdu těžké příběhy klientů.

Vím ale, že si můžu říct o pomoc. Vím, že mám oporu v týmu. A díky tomu se nových výzev prostě nebojím!  

Děkujeme za rozhovor.

Darujte šanci
na důstojné stáří