Koláže

Staré kalendáře, nůžky, lepidla a především dobrou náladu a šikovné ruce. To všechno si klienti Domova Sue Ryder nachystali na jednu z hodin oblíbeného kreativního tvoření. Díky našim dobrovolníkům, kteří jsou našim klientům ochotni při práci pomoci slovem i činem, jsme si vybrali náročnější tvorbu.

Rozhodli jsme se využít staré vysloužilé kalendáře a smysluplně je zužitkovat při výrobě nevšedních koláží. Byli jsme všichni zvědaví, jak takovou činnost naši klienti přijmou. Přeci jen je třeba více zapojit intuici, představivost a orientaci. Nakonec nás klienti velmi mile překvapili, když se tvorbě koláží chtěli věnovat i na příštích skupinových kreativních dílnách.  

Koláž odvozuje svůj původ z francouzského „collage“ znamenající lepení. Jako materiál nám mohou posloužit tisky, reprodukce, fotografie, textil nebo nalezené předměty. Pozoruhodný je u koláže výsledek – důsledkem volné tvorby a osobité představivosti jednotlivých tvůrců vznikají díla nápadná, často s nepředvídaným spojením klasických tvarů či tisků. A pokud byste měli zájem, můžete shlédnout tyto koláže v celé své kráse u nás v Domově Sue Ryder, kde jsme je pro velký úspěch vystavili k potěšení všem.

Za Domov Sue Ryder Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří