Informace o organizaci návštěv v  domově pro seniory Sue Ryder - aktualizace k 21. červnu 2021

 1. Od pondělí 21.6. již není nutné Vaši návštěvu hlásit dopředu sociálnímu pracovníkovi/pracovnici.
 2. Návštěvní hodiny nadále zůstávají každý den v čase 13.30 -16.00 hodin, pokud není z provozních důvodů určeno jinak. Můžete tedy přijít kdykoli v tomto rozmezí.
 3. Vždy musíte projít přes vrátnici, kde se nahlásíte a prokážete jednou z následujících variant: 
 • potvrzení negativního výsledku PCR testu ne starší než 7 dnů
 • potvrzení negativního výsledku antigenním testu ne starší než 3 dny
 • potvrzení od lékaře o prodělání nemoci Covid (do 180 dnů od prvního prokázaného výsledku)
 • potvrzení o očkování proto nemoci Covid (22 dní po první dávce při dvoudávkovém schématu, max. 90 dnů bez druhé dávky, resp. 9 měsíců, byla-li podána druhá dávka, resp. 14 dnů od podání od očkování při jednodávkovém schématu)
 • čestné prohlášení o negativním výsledku na základě provedení samotestu, resp. prohlášením rodičů, že dítě mělo negativní výsledek testu provedeného ve škole (max. 3dny od provedení testu) – tyto formuláře bude možné vyplnit na vrátnici, budou zde k dispozici
 1. Následně pokračujete do prostor oddělení, nahlásíte svoji návštěvu na sesterně. Až poté můžete vyzvednout Vašeho blízkého z pokoje či jídelny. Návštěva případně vyčká, než bude klient připraven od personálu. Návštěvy musí probíhat ve vyhrazených prostorech  (venkovní areál Sue Ryder, galerie) mimo pokoje klientů, není-li ze zdravotních důvodu domluvena výjimka se sociálním pracovníkem/pracovnicí.
 2. Při odchodu se návštěva nahlásí na sesterně a pak na vrátnici, že domov opouští.
 3. Z kapacitních důvodu se zcela ruší testování návštěv zde v domově.

Darujte šanci
na důstojné stáří