Lady Sue Ryder

Sue Ryder se narodila v roce 1924 v severoanglickém Leedsu. Její otec byl prosperující právník a její matka se angažovala v sociální oblasti. Sue ji často doprovázela při jejích návštěvách chudinské čtvrti.

Ve třinácti letech nastoupila do internátní školy. Její přípravu na baletní dráhu přerušila 2. světová válka. Jako šestnáctiletá se přihlásila do ženského sboru, který připravoval ženy pro práci v britské armádě. Po náročném výcviku a zkouškách nastupuje jako spojovatelka ke zvláštnímu operačnímu útvaru britské tajné služby, který byl ustaven Winstonem Churchillem. Absolventi této sekce britské armády byli připravování k aktivnímu odporu v nacisty okupovaných zemích. V této době se také Sue Ryder seznámila s českými parašutisty, kteří se připravovali k  atentátu na Reinharda Heydricha. Nejvíce však spolupracovala s polskou sekcí tajné služby.

Během 2. světové války byla Sue Ryder svědkem strašných událostí. Setkala se s množstvím lidského utrpení, ale i s lidmi neobyčejné odvahy a odhodlání. Tyto zkušenosti ji společně s její křesťanskou vírou inspirovaly k práci, která by pomáhala zmírnit utrpení zraněných a postižených lidí a lidí bez domova. Po skončení války se jako dobrovolná sestra připojila k týmu pracovníků, působícímu ve válkou zničeném Polsku, který zmírňoval válečné následky a staral se o nemocné a těžce raněné. Aby shromáždila potřebné finanční prostředky na zřízení domovů pro lidi, kteří válku přežili, založila v roce 1953 Nadaci Sue Ryder. Později rozšířila své úsilí na pomoc lidem souženým bídou a nemocemi i v ostatních částech světa.

Angličané jí chtěli za její práci vyjádřit hlubokou úctu, a proto byla v roce 1978 povýšena do šlechtického stavu. Ke svému titulu si zvolila čestný přídomek „z Varšavy“. Dále byla vyznamenána polskou a bývalou jugoslávskou vládou, byla držitelkou čestných akademických hodností na 7 anglických univerzitách, nositelkou Řádu britského impéria, Řádu sv. Michaela a sv. Jiřího. Jako zástupce nepolitické sekce mohla zasedat ve Sněmovně lordů.

V roce 1959 se Sue Ryder provdala za kapitána Leonarda Cheshira. Ten sloužil během války v bombardovací peruti RAF a jako oficiální pozorovatel byl členem posádky doprovodného letounu při svržení atomové bomby na Hirošimu. Také on, pod dojmem následků války a atomového výbuchu, založil mezinárodní nadaci pomáhající tělesně postiženým lidem zejména v oblasti Dálného východu. Lord Cheshire zemřel po těžké nemoci v roce 1992.

Po 2. světové válce začala Lady Ryder pravidelně jezdit do Československa, kde se setkávala s nemocnými a postiženými lidmi. Pomáhala jim především individuálně formou invalidních vozíků a léků, které zde nebyly v té době dostupné. Před rokem 1968 začala spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí. Její snahou bylo ustanovit správní radu nadace a následně založit v Československu pět Domovů Sue Ryder pro ty nejpotřebnější. Všechny plány byly přerušeny a později znemožněny sovětskou okupací v srpnu roku 1968 a následnou normalizací. Brzy po „sametové revoluci“ začala Lady Ryder znovu usilovat o založení Domova v Praze. Česká pobočka Nadace Sue Ryder byla zaregistrována v roce 1994 a v květnu téhož roku vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Michelského dvora v Praze 4 – Michli. Na podzim 1995 se zde Lady Ryder byla podívat a bylo vidět, že se jí krásná historická budova, třebaže ve špatném stavu, jako místo budoucího Domova Sue Ryder velmi zamlouvá.

V čele mezinárodní nadace stála Lady Ryder od roku 1953 do roku 1998, kdy rezignovala na funkci výkonné ředitelky.

Lady Sue Ryder zemřela 2. listopadu 2000 ve věku 76 let ve východní Anglii v hrabství Suffolk.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří