Informace o organizaci návštěv v  domově pro seniory Sue Ryder - aktualizace k 15. listopadu 2021

 • Návštěvy mohou probíhat každý den v čase 13:30-18:00, pokud není z provozních důvodů určeno jinak
 • Návštěva se musí na vrátnici prokázat:
  • negativním výsledkem antigenního POC testu ne starším než 24 hodin nebo
  • negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin nebo
  • potvrzením od lékaře o prodělání nemoci Covid, příp. doklad o izolaci nařízený hygienickou stanicí (do 180 dnů od prvního prokázaného POC/PCR) nebo
  • absolvovaným očkováním proti Covid (2 týdny od ukončeného očkování)

K doložení je možné využít tzv. COVID-PASS, resp. certifikát v aplikaci Tečka.
Opatření se vztahuje i na děti a mladistvé.


PRŮBĚH NÁVŠTĚVY

 • Návštěvník hlásí svůj příchod na vrátnici.
 • Pracovník vrátnice kontroluje, zda návštěvník má odpovídající platné potvrzení, resp. certifikát. Bez potvrzení/certifikátu nebude návštěvník vpuštěn.
 • Návštěvníkovi je změřena teplota a zapíše čas svého příchodu do Knihy příchodů a odchodů, vydezinfikuje si ruce
 • Na vrátnici rovněž obdrží respirátor, rukavice, je označen štítkem „návštěva“.
 • Respirátor má návštěvník nasazený po celou dobu návštěvy v celém areálu Sue Ryder.
 • Návštěvník od vrátnice směřuje na oddělení, kde se nahlásí na příslušné sesterně
 • Místo konání návštěvy není omezeno, může probíhat nově i na oddělení a pokojích klientů, avšak doporučujeme spíše využít venkovní a veřejné prostory (Zahrada, nádvoří, Galerie, terasa)
 • Při odchodu se návštěvník nahlásí na vrátnici a zapíše čas svého odchodu do Knihy příchodů a odchodů
 • Pokud návštěvník nedodržuje nastavená opatření (především nošení respirátoru), je možné ho bez prodlení vykázat z areálu.

Matěj Lejsal, ředitel

Darujte šanci
na důstojné stáří