Ergoterapie aneb smysluplnou činností k soběstačnosti

Každý ergoterapeut ví, jak je těžké ostatním vysvětlit náplň své práce. Místo dlouhých definic Vám raději popíšu příklad z praxe.

S paní Milenou, klientkou Domova, se vídáme jednou týdně a naše společné setkání se nese (stejně jako celý obor ergoterapie) ve velmi různorodém duchu. Někdy trénujeme mozek, jindy jemné pohyby rukou a prstů, někdy péči o vlastní tělo a soběstačnost, onehdy zase řeč a vyjadřování - náplň je opravdu pestrá. Naposledy jsme si vypůjčily od sociálních pracovnic skartovačku na likvidování papírů s citlivými údaji. Paní Milena totiž pracovala v řadě podniků a institucí, především jako skladová účetní a kancelářské činnosti jí proto nejsou cizí. Přestože nyní potřebuje velkou asistenci a podporu ve většině činností a komunikuje s obtížemi, skartování zvládla téměř samostatně. Podávala jednotlivé papíry a s mírnou dopomocí je zasouvala do přístroje s nečekanou vervou i přesností. Bylo evidentní, že tato smysluplná činnost ji velmi zaujala a že díky ní zároveň trénovala jemnou motoriku, cílené pohyby, pochopení postupu činnosti a mnoho dalších prvků, které nepřímo souvisí se soběstačností. Nejenže jsme citlivé údaje bezpečně zlikvidovaly, ale navíc vzniklé papírové proužky poslouží dále jako podestýlka našim morčatům a králíkům v Denním centru.

Nejdůležitější je, že paní Milena měla alespoň na chvilku pocit, že je užitečná a že může pomáhat zase ona nám. Pojďme zkusit dopřát každému seniorovi, aby byl alespoň jednou za den užitečný.

Natálie Lupienská, ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří