Díky dárcům vzniklo na zahradě Sue Ryder vzpomínkové místo se Sakurou

V Sue Ryder jsme společně s našimi klienty měli dlouho jedno přání - vytvořit vzpomínkové místo. Prostor, který by byl dostupný pro všechny – obyvatele domova pro seniory, jejich rodiny, zaměstnance i dobrovolníky. Proto jsme se letos rozhodli, že zahradu, která je oblíbeným odpočinkovým místem pro všechny, zvelebíme. Vznikl nápad zasadit vzpomínkový strom a kolem něj vytvořit klidné místo, kde každý bude moci strávit čas přemýšlením a vzpomínkou.


Díky štědrým dárcům se naše přání stalo skutečností. Paní Eva Mayerová z Nadace ČEZ pro nás zorganizovala tzv. P2P výzvu. Za vybrané finanční prostředky jsme zakoupili strom Sakuru. Již při prvním pohledu jsme věděli, že se jedná o ten pravý vzpomínkový strom.

Zaměstnanci firmy Cummins Czech Republic s.r.o., kteří nám letos finančně pomáhají s renovací zahrady a ekologickou odpovědností, zase neváhali a s nadšením strom zasadili na naši zahradu. Na nás poté zůstalo vytvořit kolem stromu příjemné místo, k němuž budou mít naši klienti příležitost přicházet a vzpomínat.

Důležité bylo, aby toto místo začalo žít svým vlastním životem přirozeně. Stalo se součástí vzpomínkového setkání, které se uskutečnilo 1. listopadu. Společně jsme zapálili svíčky za každého klienta, s nímž jsme se v uplynulém roce v Sue Ryder rozloučili. Poté jsme v průvodu odnesli svíčky a položili je ke smutečnímu stromu, kde zazněla modlitba a píseň. Bylo krásné vidět, jak toto vzpomínkové setkání vyvolalo mezi přítomnými silné emoce a dojetí. Dcera jednoho z našich zesnulých klientů si dokonce odnesla lísteček z naší vzpomínkové sakury na památku. To nám ukázalo, že největší význam místu dávají právě lidské příběhy.


Rádi bychom poděkovali našim dárcům, bez kterých by to nebylo možné. Velké díky, že společně s Vámi můžeme vytvářet místo, kde se klienti, jejich blízcí a také zaměstnanci mohou cítit důstojně a kde jsou vyslyšeny jejich přání a potřeby.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří