Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu aktivizačních programů v Sue Ryder

Stáří a nemoc není důvod k tomu, aby se člověk zřekl všech svých životních radostí. V to věříme v Sue Ryder. Péče o naše klienty je založená na individuálním přístupu a na principu "péče zaměřené na člověka“. Díky znalosti životních příběhů každého našeho seniora, jeho přání a potřeb mu nabízíme ošetřovatelské, sociální, rehabilitační, nutriční a aktivizační služby na míru každého z nich.


Tým aktivizace podporuje naše klienty v soběstačnosti, vyhledává aktivity pro smysluplné trávení volného času, pořádá skupinové aktivity, výlety a nabízí individuální aktivizaci.

V roce 2020 byly skupinové aktivity částečně omezeny z důvodů covidových opatření, ale v roce 2021 jsme se konečně dočkali i větších společenských akcí v našem areálu. V červnu tým aktivizace zorganizoval sportovně zábavnou soutěž Poznej Sue Ryder na zadní zahradě. Nezapomněl zapojit ani ostatní kolegy z oddělení dobročinných obchodů, domova pro seniory a fundraisingu, kteří si pro klienty připravili netradiční úkoly. Názvy stanovišť jako Casino Sue Ryder – hazardní hry, Přebírání prádla, Stanov diagnózu, Poraz byrokrata, Dračí sluj, napovídají, kdo úkol připravoval... Nevěřili byste, jak některým devadesátiletým dámám jde hod v kostky či skořápky.

Také dalších letních akcí, jako např. grilování, se zúčastnili téměř všichni naši klienti. Když to nedokázali na vozíčku, přijeli zkrátka v posteli…

Mezi velmi oblíbené skupinové aktivity patří výlety, kde hrají důležitou roli naši dobrovolníci. Pomáhají jak s organizací jednotlivých výletů, tak také s doprovázením seniorů. Spolupráce s nimi přináší do profesionálně poskytované péče „obyčejný“ lidský rozměr. Na výletech se stávají skvělými parťáky a oporou našich klientů.

A jaké výlety se uskutečnily v roce 2021? V květnu to byl výlet na Karlův most, kde se na účastníky usmálo slunce i malostranský vodník Kabourek. V srpnu pak proběhl netradiční výlet do Policejního muzea. Možná to nebylo tak úplně snadné podívání, ale vše se vylepšilo v policejní kavárničce. Klienti měli to štěstí, že potkali i policejního kaplana či se jich s průvodním slovem ujal místní zaměstnanec muzea...
Návštěvou restaurace byl zakončen i výlet do vrcholného díla české kubistické architektury - Domu U Černé Matky Boží v Praze. Dvě patra plná nádherných solitérních kusů kubistického nábytku, užitého umění, doplněná výběrem maleb např. Emila Filly ad. Zážitky se nakonec musely probrat nad kávou a kubistickým věnečkem...

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu podobných aktivit a aktivizačních programů pro naše seniory!

 

 

 

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří