"Bezpečí na prvním místě“ – projekt podpořený Fondem podpory sociálních služeb Výboru dobré vůle

Když v roce 2020 přišla pandemie Covidu-19, nikdo si neuměl představit, jak silně se dotkne nás všech, jakou životní zkušenost nám přinese, ani jak náročné období to bude z pohledu profesionálů pečujících o seniory. Ti byli hned od začátku pandemie identifikováni jako nejrizikovější skupina z celé společnosti.

V domovech pro seniory se pečující týmy potýkaly s velkou zátěží, musely se zaměřit na bazální zajištění dlouhodobě bezpečného prostředí pro klienty. To je jedna z podmínek důstojného žití, které mimo jiné ovlivňuje zdravotní stav, psychické a duševní rozpoložení všech seniorů. V praxi to znamená větší opatrnost, stejně jako předvídat i vývoj pandemické situace.

Vznikl projekt "Bezpečí na prvním místě“, jehož cílem bylo přispět k větší psychické pohodě u rodin a klientů domova pro seniory Sue Ryder. Tento projekt byl podpořen Fondem podpory sociálních služeb Výboru dobré vůle.

Dnes mezi běžnou kontrolu patří každodenní dezinfekce ploch, dezinfekce rukou u vstupu do areálu, na odd. i do jednotlivých pokojů a není výjimkou i pravidelné testování na onemocnění Covid.

Docílilo se toho, že se všichni cítí bezpečněji a pečující tým je připraven odhalit nemoc v samém počátku. Může se zabránit uzavření domova znamenající výrazné zhoršení zdravotního a psychického stavu těch nejkřehčích seniorů, kteří u nás prožívají zbytek života.

Toto platí i v mírnějším režimu po rozvolnění opatření. Stále velmi pečlivě dbáme na hygienu a pravidelné testování poté, co někteří klienti opustí domov na více než 24 hodin. Stále se objevují případy, kdy se onemocnění Covid potvrdí na antigenních testech, i když klient či zaměstnanec nemá výrazné zdravotní obtíže.

Darujte šanci
na důstojné stáří