Telefónica pomáhala

Dobrovolníci ze společnosti Telefónica chodí do Domova Sue Ryder pravidelně pomáhat již několik let. Zvelebují náš nemalý areál a šetří nám čas i prostředky, které bychom na tyto práce museli vynaložit.

Na podzim jsme je přivítali znovu. Byli viditelní na první pohled – od ostatních je odlišovala výrazná modrá trička. Modrá byla vidět v celém Domově – dobrovolníci natírali lavičky, malovali pokoje, řezali křoviny, myli okna, připravovali knihy na literární bazar. Patří jim velké poděkování za velký kus práce, který za sebou nechali. Budeme doufat a těšit se, že nám Domov opět „zmodrá“ i v příštím roce. Děkujeme! 

Pavla Bajerová 

Darujte šanci
na důstojné stáří