Odkaz ze závěti

Pomáháte za života, pomáhejte i po něm. Je to přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích.
 

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu i své blízké. Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace.

Díky vašemu daru toho můžete dokázat ještě hodně. Například pomoci našim prostřednictvím seniorům a jejich blízkým neztratit se ve stáří. Pokud se rozhodnete darovat, kontaktujte nás. Buďte si jistí, že váš dar přijmeme s vděkem. I malá pomoc může mít velký smysl.

Proč sepsat závěť

Existuje mnoho dobrých důvodů …

  • Předejdete případným sporům ve své rodině.
  • Ulehčíte rozhodování svým blízkým. Každý po vás zdědí přesně to, co určíte.
  • Uchráníte svůj majetek pro své blízké nebo přátele.
  • Jednoduše uděláte ve věcech svého dědictví jasno.
  • I třeba jen malý dar dobročinné organizaci vás pozitivně naladí, protože budete mít jistotu, že pomůžete tam, kde je to podle vás nejvíce třeba.

Již nyní si můžete vybrat dobročinnou organizaci, kde bude podle Vás pozdější podpora nejvíce potřeba.

Jak sepsat závěť
 

I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré poradit se s notářem. Na stránkách Koalice za snadné dárcovství najdete potřebné informace, které Vám mohou pomoci Ve vašem rozhodování i zvažování případné podpory vybrané neziskové organizace.


Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti.


Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem. 


Můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat.


Příběh našich dárců:

Paní Antonie Heřmanová odkázala spolu se svým manželem Lvem Heřmanem finanční dar Domovu Sue Ryder ve výši 773.860 Kč. Heřmanovi byli první manželskou dvojicí, která přišla žít do domova Sue Ryder v roce 2000. Patřili mezi několik válečných veteránů, o které Sue Ryder v té době pečoval. V roce 2001 pan Heřman v Sue Ryder zemřel. Paní Antonie na něj dlouho vzpomínala. V domově Sue Ryder žila celých 11 let, až do března 2011, kdy zemřela. Heřmanovi zůstali bez dětí. O jejich sepsané závěti věděla pouze tehdejší sociální pracovnice, která ji uložila do trezoru. Závět byla otevřena až po smrti paní Heřmanové, kdy jsme se dozvěděli o významném finančním daru pro Sue Ryder. Pro paní Antonii se stal, díky přístupu pečovatelů a poskytnuté laskavé péči, Sue Ryder druhým domovem. Mohl to být jeden z důvodů, proč paní Heřmanová odkázala Sue Ryder dar ze závěti.

 

Pro více informací kontaktujte:
Lenka Stárková
vedoucí individuálního dárcovství
Mobil: +420 775 884 281
 
 

Darujte šanci
na důstojné stáří