Odkaz ze závěti

Paní Antonie Heřmanová odkázala spolu se svým manželem Lvem Heřmanem finanční dar Domovu Sue Ryder ve výši 773.860 Kč. Heřmanovi byli první manželskou dvojicí, která přišla žít do Domova Sue Ryder v roce 2000. Patřili mezi několik válečných veteránů, o které jsme v té době pečovali. Pan Heřman zemřel brzy již v roce 2001 a paní Heřmanová prožila v domově dalších 10 let, až do března 2011, kdy zemřela. Závěť byla otevřena až v rámci dědického řízení, kdy jsme se dozvěděli o významném finančním daru. Pro paní Antonii se stal, díky přístupu pečovatelů a poskytnuté laskavé péči, Sue Ryder druhým domovem a domníváme se, že to mohl být jeden z důvodů, proč paní Heřmanová odkázala Domovu Sue Ryder dar ze závěti.

Darovat může úplně každý - za svého života i po své smrti. Každý dar se počítá. Věřte, že i dar ve výši 1 % z pozůstalosti dokáže zázraky.


Čtyři z pěti rozvojových projektů Sue Ryder realizujeme díky finančním darům od právnických i soukromých osob včetně darů ze závěti, které nám pomáhají udržet kontinuitu a zvyšovat kvalitu služeb. S každým dalším darem se přibližujeme cíli, aby každý v České republice mohl důstojně zestárnout. Děkujeme, že na nás myslíte.


V Sue Ryder jsme několikrát zažili obrovskou radost z nečekaného daru v závěti, který nás šokoval a zároveň nám velmi pomohl. Existují různé důvody, proč lidé takový krok udělali.

  • I po smrti chtěli dárci podporovat důstojné stáří, ve které věřili a sami ho díky Sue Ryder zažívali.
  • Rodina byla zaopatřena a společně se domluvila, že majetek pomůže a změní životy dalších lidí.
  • Chtěli předejít sporům o majetek mezi členy rodiny.
  • Celý život pečovali o sebe i o své blízké a přáli si pomáhat a měnit svět k lepšímu i po své smrti.
  • Není výjimkou, že pozůstalí zůstali sami, neměli děti ani širší rodinu a nechtěli, aby jejich majetek propadl státu.

Občanský zákoník, § 460-487, pamatuje na právo každého z nás se rozhodnout, jak bude naloženo s naším majetkem.  Můžeme obdarovat kohokoliv, kdo je nám blízký. Ve světě je zcela běžné, že mezi poslední přání patří podpora dobročinné aktivity. Obdarované neziskové organizace tak mohou dlouhodobě měnit svět k lepšímu.

Více informací najdete také na stránkách Koalice za snadné dárcovství.

Pokud uvažujete o možnosti darovat prostřednictvím odkazu ze závěti, kontaktujte nás. Poradíme Vám, jak postupovat a jaké nezbytné formální náležitosti musí závěť obsahovat, aby byla platná.


Kontakt

Monika Havlová
fundraiser - individuální dárcovství
Mobil: +420 775 429 446
E-mail: monika.havlova@sue-ryder.cz

 

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří