Příslib závěti paní Magdy pro Sue Ryder

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via vyhlásila na období 13. září až 12. října Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Na důvody, proč se lidé rozhodují věnovat část svého majetku na dobrou věc, jsme se zeptali paní Magdy. Nedávno se rozhodla sepsat závěť pro Sue Ryder.

Paní Magda splatila hypotéku na malý byt a s vědomím konečnosti života se rozhodla, že takto nabytou nemovitost bude po její smrti moci využívat někdo další. Sama nemá děti a blízcí příbuzní jsou zabezpečení. Domov Sue Ryder sídlí nedaleko, a tak se rozhodla, že by tento byt mohli využít jako ubytování pro své zaměstnance apod.

Paní Magdě je 43 let. Vystudovala knihovnictví a informační vědu na FF UK. Pracovala v neziskových organizacích a ve veřejné správě. V současné době se věnuje administrativě projektů a knihovnické práci. Cvičí jógu a ráda cestuje po Čechách i do zahraničí.

V Sue Ryder si rozhodnutí paní Magdy velmi vážíme. Zeptali jsme se jí na pár otázek, které by mohly osvětlit, proč se pro tento čin rozhodla.

Jak jste se o možnosti sepsat závěť dozvěděla?

Z pravidelného newsletteru Člověka v tísni a pak z webových stránek Závět pomáhá. A na základě informací z tohoto webu jsem se rozhodla hledat vhodného "dědice".

Věděla jste hned, že chcete nějaké prostředky darovat prospěšným organizacím?

Ano. I v současné době se snažím podporovat činnost neziskových organizací. Především ty, které se zabývají sociální problematikou. Pomáhají lidem v sociální tísni, seniorům, nebo lidem bez domova.

Proč zrovna organizace s tématikou senioři?

Z mého pohledu jsou sociální, zdravotní a další problémy spojené se stářím stále nedostatečně řešené ze strany státu. Chybí finanční prostředky, personál, zařízení pro seniory apod. Spousta nezbytné péče je na bedrech neziskových organizací. A staří budeme při troše štěstí všichni.

Sbírala jste dlouho odvahu sepsat závěť?

Vůbec. I když administrativa k tomuto úkonu mě teprve čeká.

Je to ve Vaší rodině či okolí běžná praxe?

Zatím ne, i když myslím, že tato rozhodnutí budou častější.

Co obnášelo uložit platnou závěť u notáře?

Pro uložení závěti u notáře bych ráda využila zářijový termín, kdy je umožněno sepsat platnou závět u notáře bez poplatku.

Co byste poradila dalším zájemcům?

Aby se nebáli toto rozhodnutí udělat a přemýšleli o svém životě v dlouhodobém horizontu.

Dává příběh paní Magdy smysl i Vám? Přidejte se k ní a dalším, kteří ve své poslední vůli myslí na pomoc druhým.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří