Filantropové z Qminers a radost dělat svět lepším

“V České republice roste počet firem, které do filantropie zapojují své zaměstnance,“ píše se ve speciálu Umění darovat. To můžeme potvrdit, zároveň si troufáme tvrdit, že jich ještě není tolik, kolik by jich být mohlo. Inspirativní je v tomto směru příběh jedné úspěšné firmy, jejíž zaměstnanci sdílí touhu dělat svět lepším. Společnost Qminers je pro Sue Ryder partnerem s velkým P. Zajímalo nás, jak o svých filantropických počinech přemýšlí sami zaměstnanci.


Zeptali jsme se Šárky, Petra, Daniela a Vítka na pár otázek a dostali jsme odpovědi plné inspirace a spousty zajímavých postřehů očima našich dárců.


Kdo vás v oblasti filantropie inspiruje? 

Šárka: Inspirují mě témata, která ve svém životě vnímám jako aktuální. Typicky se jedná o souvislost se členy rodiny, ať už jde o stárnoucí babičku nebo mé děti. 

Petr: Nemám konkrétní vzory. Rád pozoruji svět kolem sebe a nechám se pozitivně ovlivňovat. Inspiruje mě jak tvořivá velkorysost jednotlivců, kteří jinak váží každou korunu rodinného rozpočtu, tak i velké, promyšlené a dlouhodobé dobročinné iniciativy, jako jsou u nás např. Nadace manželů Dvořákových či Vlčkových. 

Daniel: Líbí se mi filozofie, kterou razí Bill Gates. Jednak tím, že podstatnou část svého jmění již během svého života a dále po smrti daruje své nadaci spíš, než aby udělal ze svých dědiců budoucí nejbohatší lidi světa. Vysvětluje to pěknou metaforou: „Jakmile vyděláte miliony dolarů, můžete sice bohatnout dál, ale hamburger vám bude chutnat pořád stejně.“ (It's still the same hamburger). Dále na něm oceňuji to, že se neomezuje na vypisování šeků, ale na svých charitativních projektech se aktivně podílí. Setkává se např. s klíčovými lidmi v Africe a vyjednává s nimi, aby se pomoc dostala k lidem, kteří ji potřebují. 

Vítek: Jsou to určitě kolegové v Qminers v čele s Petrem Zahradníkem. 

Co konkrétně bylo prvním impulsem na vaší cestě k dárcovství?

Šárka: Před lety jsem hodně špatně snášela pobyt své babičky, která přišla o krátkodobou paměť, v Alzheimer centru. Bylo mi nesmírně líto vidět ji tak bezmocnou a odkázanou na péči pro ni cizích lidí. Když jsem tedy o nějaký ten rok později v Qminers uviděla mezi podporovanými projekty Sue Ryder, bylo mi jasné, že přispět darem je cesta, jak mohu sama ovlivnit, že tématu stárnutí bude věnována patřičná pozornost. 

Petr: Radost z toho, něco darovat, v sobě mám pevně uloženou už díky svojí výchově. Od mala štědře darovat a být obdarováván, těšit se na to a následně se z toho společně radovat. Moje současná filantropie je toho jen přirozeným rozšířením. 

Daniel: Jakmile jsem začal pracovat na plný úvazek, udělal jsem si malý průzkum velkých charit a na 5-6 z nich jsem začal posílat pravidelný příspěvek. Šlo o pár stokorun měsíčně pro každou z nich, ale důležité pro mě bylo, abych si vytvořil závazek, který budu schopen udržet i desítky let a vytvořit kumulativní efekt. Tak jako mi přechod ze studenta na zaměstnance dal volnost a nezávislost v mnoha aspektech života, užíval jsem si i to, že můžu sám rozhodovat o tom, které neziskové oblasti podpořím. 

Vítek: Impulsem pro darování nějakého většího daru byl pro mě právě příchod do Qminers. Jednak jsem měl konečně z čeho dávat :) a jednak v Qminers sdílená touha dělat svět lepší je inspirující. 

Co vám darování přináší? 

Šárka: Cítím svobodu, když mohu sama rozhodnout o tom, na jaké téma se dar využije. Cítím radost, že se dějí věci, které mi dávají smysl. 

Petr: Darování mi přináší dlouhodobé uspokojení z toho, že díky své práci mám možnost ovlivnit věci, na kterých mi záleží. Znamená pro mě ale taky autentickou radost a hluboké emoce, čerpané z úsměvů, dojetí a vděku.

Daniel: Já od darování především nic nečekám. Je to fixní část mého rozpočtu, kterou se snažím podporovat oblasti, které by v ideálním světě zastával stát, ale nedělá to. Beru to jako dobrovolné zdanění, u kterého mám právo rozhodnout o alokaci. Charity vybírám pečlivě a věřím jim, že dělají svou práci správně, takže kromě zběžného prostudování výroční zprávy se ani moc nezajímám o pravidelné bulletiny či podobné zpravodajství. Trochu jiné je to u darů, které v rámci firmy vybíráme napříč všemi zaměstnanci. Celková částka už je natolik vysoká, aby měla potenciál tvořit pro danou organizaci velkou část rozpočtu a člověka potěší a dojme, když vidí reakci po oznámení daru. Tento způsob darování také přináší příležitosti účastnit se zajímavých workshopů a hovořit s lidmi, kteří mě svými zkušenostmi z daného oboru (péče o starší lidi, budování lepšího školství apod.) vždy obohatí. 

Vítek: Radost z toho, že jsem udělal svět kolem sebe o malinko lepší.

Co pro vás znamená pojem společensky odpovědná firma?  

Šárka: Firma, které záleží na tom, aby jí odvedená práce měla pozitivní dopad na společnost. Aby prostředky, které využívá, byly využity, jak jen to nejlépe jde - na správné věci a efektivně. Aby lidé, kteří ji vedou, to dělali, protože jim to dává smysl a plně věří poslání firmy. 

Petr: Firma, která nepodceňuje svou možnost ovlivnit svět kolem sebe, zajímá se o konečné důsledky všeho, co dělá, a klade velký důraz na to, aby byly tyto důsledky byly pozitivní.   

Daniel: Chápu to jako firmu, která mezi své primární cíle kromě profitu a rozvoje businessu staví i tvorbu pozitivního dopadu na okolní svět. Může to být pro bono aktivita, charitativní den, do kterého se zapojí zaměstnanci, či pravidelná finanční podpora neziskového sektoru. Pouhá existence jednoho z těchto bodů není postačující podmínkou pro nálepku "sociálně odpovědná" - např. nestačí, pokud firma přispívá zcela zanedbatelnou částkou vzhledem ke své velikosti. Ideální je, když s neziskovým sektorem vytváří partnerství - garantuje dlouhodobou podporu, nabízí expertizu/networking, nastavuje zrcadlo a pomáhá tím vyjasnit si, co může danou organizaci posunout na další "level" - je to synergie s podobným projektem, obsazení klíčové role, profesionálnější fundraising? 

Vítek: Firma, která neškodí společnosti a v ideálním případě ji naopak pomáhá, ať už svou prací nebo finanční podporou. 

Co byste řekl o Sue Ryder, abyste inspiroval druhé k zaslání daru?

Šárka: Stárnutí se týká nás všech. Přispět Sue Ryder znamená přispět zavedené organizaci na řešení konkrétních problémů souvisejících se stárnutím, zajistit informovanost veřejnosti a tím zlepšit kvalitu konce života těm, na kterým nám záleží. 

Petr: Příkladně vedená inspirativní organizace, která roky všem ukazuje cestu, jak se starat o stáří a umírání. Nejen starostí o konkrétní jedince, ale i osvětou a starostí o potřebné systémové změny. 

Daniel: Sue Ryder podporujeme dlouhodobě a díky tomu mám velkou důvěru v to, že darované peníze budou použity rozumně a se správným účelem. Všichni členové týmu, které jsem za posledních pár let měl šanci potkat na mě působili profesionálně, pozitivně a energicky. Přesně takové lidi bych si přál kolem sebe mít ve chvíli, kdy mi již stáří nedovolí se o sebe samostatně plně postarat. Zúčastnil jsem se i workshopu "simulace stáří" s gerontooblekem, díky které si člověk uvědomí, o kolik složitější život s útrapami způsobenými věkem je, a jak moc je důležité, aby na to senioři v této fázi života nebyli sami. 

Vítek: Organizace plna nadšených a schopných lidí. Svými vizemi a inovativním přístupem prošlapávají cestu dalším organizacím v oblasti paliativní péče. 

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří