Dobrovolnictví v Sue Ryder

Nepracuji a ráda bych smysluplně využila volný čas. Zajímala jsem se, jak bych se mohla stát dobrovolnicí. Mile mě překvapilo, jak trpělivě mi koordinátorka dobrovolníků Lenka Pekařová vyprávěla o Domově a jeho chodu. Také paní psycholožka Renata Kolářová mi věnovala dvě hodiny k rozhovoru a testům, které považuji za velmi užitečné.
 

Stejně jsem byla potěšena dvoudenním školením dobrovolníků a příjemnou atmosférou. Zájem, jaký nám věnovali zaměstnanci, aby nás zbavili obav a vysvětlili nám, jak se chovat ke klientům a kdo má jaké kompetence, mě ujistil, že o dobrovolníky v Sue Ryder stojí. Zkoušeli jsme i různé techniky vnímání emocí, např. vedení slepce a být sami slepými. Překvapilo mě, jak složité je orientovat se, jak okleštěné je vnímat svět jen hmatem a sluchem.
Prohlédli jsme si celý Domov a viděla jsem, že snaha po

Darujte šanci
na důstojné stáří