"Tváří v tvář lidskému utrpení, kterému jsem byla svědkem, nelze nic nedělat.“ Lady Sue Ryder

Organizace Sue Ryder změnila za 24 let stovky osudů starých lidí a jejich rodin v ČR. Netušili jsme, že jednou budeme pomáhat i za hranicemi naší země. Ta chvíle teď přišla a je pro nás symbolická. Lady Sue Ryder, která naši organizaci založila a která nás do roku 2006 finančně podporovala, začala pomáhat, aby zmírnila utrpení lidí, které těžce zasáhla II. světová válka. Teď je tu válka znovu. Neumíme jí zastavit. Nemůžeme nikam vyslat náš pečující tým. Proto jsme vyhlásili sbírku, která do poslední koruny odejde na Ukrajinu. V misi Lady Sue Ryder chceme pokračovat dál. 


Jsme česká neziskovka, ale žijeme v rodině organizací, které nesou jméno anglické baronky Sue Ryder. Její život (1924 – 2000) bychom mohli nazvat příběhem živelného pomáhání. Pokud by Sue Ryder dnes žila, není pochyb, že by jezdila s dodávkami z Británie do Polska, aby pomáhala podporovat ukrajinské uprchlíky.

Ve své zemi si právem vysloužila obrovskou úctu a respekt a v roce 1978 byla za své zásluhy povýšena do šlechtického stavu. Ke svému titulu si zvolila čestný přídomek „z Varšavy“. "Práce pro Nadaci znamená postavit se čelem k realitě lidského utrpení a snažit se pro trpící něco udělat.
Je to výzva k poskytnutí svých sil těm, kteří nás potřebují, bez ohledu na to, kde se nacházejí.“  


Margaret Susan Ryder, známá jako Sue Ryder, se narodila v roce 1924 v Leedsu do rodiny statkářů žijících v regionu Suffolk. Rodinný dům sousedil se slumy, které byly v příkrém kontrastu s prostředím malé Sue, naplněným láskou, péčí a blahobytem.

Nebyla to však pevnost. Právě naopak, rodiče Sue Ryder dobrovolně pracovali pro chudé a nemocné a mladá Sue se učila přiložit ruku k dílu. Matka ji brávala na procházky po chudinských čtvrtích a vysvětlovala, že to je také další stránka života. "Nezavírej oči," říkala, "neotáčej hlavu." Děti ze sousedství byly v Ryderově zahradě vždy vítány a vždy se mohly spolehnout na sendviče a sladkosti. Právě rodinný dům v ní zasadil potřebu pomáhat chudým a znevýhodněným.

Ve třinácti letech nastoupila do internátní školy. Její přípravu na baletní dráhu přerušila 2. světová válka. Jako teprve šestnáctiletá (tuto skutečnost se jí podařilo před úřady zatajit) se přihlásila do ženského sboru, který připravoval ženy pro práci v britské armádě. Po náročném výcviku a zkouškách nastupuje jako spojovatelka ke zvláštnímu operačnímu útvaru britské tajné služby, který byl ustaven Winstonem Churchillem. Absolventi této sekce britské armády byli připravování k aktivnímu odporu v nacisty okupovaných zemích. V této době se také Sue Ryder seznámila s českými parašutisty, kteří se připravovali k  atentátu na Reinharda Heydricha. Nejvíce však spolupracovala s polskou sekcí tajné služby.

Po válce se zapojila jako dobrovolná sestra Červeného kříže v rámci programu obnovy Polska.

Sue Ryder sedí ve 2. řadě zcela vpravo.


O její práci se traduje spousta příběhů – například jak v Británii koupila montovaný dům, naložila ho na náklaďák, sedla za volant, náklaďák odřídila do Polska a tam nechala dům postavit. Aby neztrácela čas na práci, cestovala, tedy řídila, často v noci. Byla šetrná, energická, důsledná a úporná v tom, aby se věci podařily.

Pomáhala také bývalým vězňům nacistických táborů při přechodu přes Evropu s pomocnou misí SOE. 
V osvobozené Evropě se děly hrozné věci. Vyhladovělé oběti táborů a válečných zvěrstev kradly jídlo, zabíjely kvůli pomstě, za což se dostávaly do vězení, někdy s nejdelšími tresty. Sue navštívila spojenecká vězení, zachránila životy mnoha odsouzeným k smrti, nebo pokud to nebylo možné, doprovázela je až do jejich posledních dnů. Díky ní se popravě vyhnulo asi 40 lidí a více než 1400 Poláků se dostalo z vězení a vrátilo se do vlasti.


V roce 1953, když jí bylo sotva 30, založila Nadaci Sue Ryder, aby shromáždila potřebné finanční prostředky na zřízení domovů pro lidi, kteří válku přežili. Sue Ryder se rozhodla koupit dům v Cavendishu, kde žila její matka, a zřídit zde sídlo nadace a pečovatelský dům.

"Rozmarýn - pro vzpomínku, modli se, miluj, pamatuj“ – citát z Hamleta a snítka rozmarýnu se staly symbolem Nadace, živoucím památníkem milionů lidí, kteří položili své životy během dvou světových válek, bojovali na obranu lidstva. Nadace Sue Ryder postavila více než 80 domů v 15 zemích po celém světě.

Jedna ze zemí, které chtěla podpořit, bylo i Československo. Během války se totiž setkala s lidmi, kteří prodělali v Británii výcvik a pak byli vysazováni do týlu nepřítele, ať už v Polsku nebo v Česku. V roce 1968 udělala první pokus, ten byl vzhledem k politickým změnám odsouzen k zániku. A pak se sem vrátila v 90. letech.

Paní baronka vždy iniciovala vznik centra pomoci tomu, kdo to nejvíc potřebuje. Tady to v 90. letech byli senioři. Neseme její jméno, ale není typickou zakladatelkou ve smyslu, že by byla uvedena v zakládacích listinách. Je iniciátorkou vzniku.

Brzy po „sametové revoluci“ začala Lady Ryder znovu usilovat o založení domova v Praze. Česká pobočka Nadace Sue Ryder byla zaregistrována v roce 1994 a v květnu téhož roku vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Michelského dvora v Praze 4 – Michli. Na podzim 1995 se zde Lady Ryder byla podívat a bylo vidět, že se jí krásná historická budova, třebaže ve špatném stavu, jako místo budoucího Domova Sue Ryder velmi zamlouvá.


Lady Sue Ryder zemřela 2. listopadu 2000 ve věku 76 let ve východní Anglii v hrabství Suffolk. Zanechala nám vzkaz, který se velmi symbolicky vztahuje i k dnešní době:

"Do what you can for the person in front of you."

Darujte šanci
na důstojné stáří