Pro koho je služba určená

Osobní asistence Sue Ryder je určena seniorům žijícím ve vlastní domácnosti, kteří z důvodu chronického onemocnění, věku či zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.


Průměrný věk našich klientů osobní asistence je 86 let, 70 % z nich má diagnostikovanou demenci různého typu i stádia a téměř polovina z nich je omezena v pohybu. Přesto mohou žít doma, ve svém prostředí, se svými blízkými. Životní změny zvládají i díky pomoci osobních asistentů ze Sue Ryder.


 

Darujte šanci
na důstojné stáří