Válečná veteránka p. Perincová

Darujte šanci
na důstojné stáří