S písničkou po pokojích

Darujte šanci
na důstojné stáří