Naše dobrovolnice kadeřnice Jitka Kupcová převzala Cenu Křesadlo

Darujte šanci
na důstojné stáří