Mezigenerační setkávání v Domově Sue Ryder

Darujte šanci
na důstojné stáří