Video s průvodní slovem Matěje Lejsala: Zpráva o činnosti Sue Ryder za rok 2021

Představte si jedno číslo a stovky příběhů starých lidí a pečujících. Zpráva o činnosti Sue Ryder za rok 2021 obsahuje hned několik takových čísel.

Poslechněte si, co ke Zprávě říká Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder:

 

Darujte šanci
na důstojné stáří