Šance pro důstojné stáří

Pomoc a podpora seniorů a jejich blízkých při životních změnách, které přináší stáří. To je poslání Domova Sue Ryder. Někdy stačí dobrá rada a drobné nasměrování, jindy poskytujeme komplexní poradenství nebo přímo zajišťujeme péči. Naším cílem je spokojený člověk, který bez ohledu na věk a zdravotní stav žije důstojně a zachovává si co nejběžnější způsob života. A tento cíl se nám dařilo naplňovat i díky následujícím číslům!

Naše sociální pracovnice odpověděly na více než 1 300 dotazů těm, kteří se na Domov obrátili v otázkách péče o seniory. Vyřídily přes 970 dotazů telefonických a 300 dotazů e-mailových. Absolvovaly téměř 230 osobních schůzek a provedly 22 sociálních šetření, která se dělají před přijetím klienta k pobytu v Domově pro seniory. V roce 2013 jsme přijali 71 nových žádostí o přijetí k pobytu.
V Domově pro seniory jsme v roce 2013 pečovali o 79 klientů a omládli jsme! Zatímco průměrný věk našich klientů byl v roce 2012 86,9 let, průměrný věk v roce následujícím klesl na 85,5 let. Naše ergoterapeutky podporovaly soběstačnost našich klientů při 373 individuálních ergoterapeutických setkáních. Naši canisterapeutičtí psi absolvovali 493 terapeutických seancí. Pro klienty jsme přichystali 390 hodin skupinových aktivit – od kreativní dílny až po literární odpoledne či kroužek pečení. Poskytli jsme 4 692 jednotek individuální a skupinové rehabilitace.
Naše terénní sociální služba Osobní asistence pomáhá klientům, kteří žijí doma. V roce 2013 využilo této služby 56 seniorů, kteří si objednali 19 608 hodin péče. V uplynulém roce se stala součástí týmu Osobní asistence metodička služby. Pomáhá celému týmu, aby poskytoval klientům kvalitní a profesionální pomoc. Všechny sociální služby Domova se od roku 2013 nesou ve znamení zavádění psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma. Je to další z cest, jak ještě více zkvalitnit naše služby – například tím, že budeme důkladně znát životní příběh každého, o koho pečujeme.

Děkujeme všem podporovatelům, kteří nám umožňují poskytovat péči pro naše klienty. Zvláštní poděkování patří Nadačnímu fondu AVAST, který dlouhodobě podporuje Domov pro seniory Sue Ryder, a Nadaci Taťány Kuchařové, která podporuje naši Osobní asistenci.

Radka Kulhánková, koordinátorka komunikace

Darujte šanci
na důstojné stáří